ELEVKONSULENTERNE er en undervisningsplatform til højtbegavede børn i udskolingen - til brug for et temaforløb med fokus på 21st Century Skills. Materialet består af otte forskellige forløb, hvor virksomheder stiller en opgave, som eleverne skal løse som konsulenter. Forløbene egner sig til temadage for højtbegavede elever, men kan også bruges af hele klassen i den almindelige undervisning. Se forløbene herunder:

lær om drikkevand
og lav en udstilling

Kom med forslag og skitser til indretning af et udstillingsrum i en gammel vandværksbrønd og find på forskellige aktiviteter, besøgende kan lave.

FAG: Geografi, dansk, billedkunst samt tværfaglige forløb med fysik/kemi og biologi.

Få flere unge
til at bruge biblioteket

Lav en markedsføringsstrategi, der hjælper Hillerød Bibliotek med at få flere unge til at benytte biblioteket og deltage i dets aktiviteter. 

FAG: Dansk og valgfaget medier

hjælp Bondegården med at leve op til FN's verdensmål

Undersøg, hvordan Bondegaarden arbejder med FN's verdensmål inden for biodiversitet, klima og madspild og kom med forslag til forbedringer. 

FAG: De naturvidenskabelige fag og dansk

Opfind et produkt 
ud af stenuld

Hjælp Rockwool med at opfinde et nytænkende produkt ud af stenuld.  

FAG: Håndværk og design, dansk, samfundsfag og de naturvidenskabelige fag.

hjælp Føtex med at få flere butikselever
 

Hjælp Føtex med at udarbejde en strategi for, hvordan man får flere unge til at søge ind på deres elevuddannelser. 

FAG: Dansk og job & udddannelse

hjælp Skoda med at lave en reklamefilm

Hjælp Skoda med at udarbejde en reklamefilm, som kan være med til at fastholde eksisterende kunder og tiltrække nye kunder til forretningen.

FAG: Dansk og valgfaget medier

hjælp verdo med at energioptimere skolen

Hjælp energikoncernen Verdo ved at lave en plan for, hvordan din skole kan spare på energien, både hvad angår tekniske løsninger og adfærdsændringer. 

FAG: Geografi, fysik/kemi, biologi