top of page

Fase 1

forstå jeres rolle som konsulenter

I har fået stillet en opgave af forsyningsselskabet Arwos, som I skal være konsulenter for. Inden I går i gang med at løse opgaven, skal I vide, hvad det vil sige at være konsulent, og I skal arbejde med at forstå jeres kunde, altså Arwos. I skal svare på spørgsmålene herunder. I finder svarene på opslagstavlen og ved at søge på nettet. 

  • Hvad er en konsulent? 

  • Hvad laver et forsyningsselskab som Arwos?

  • Hvad er en genbrugsplads?

  • Hvorfor har man etableret genbrugspladser? 

  • Hvordan finansieres Arwos' genbrugspladser? 

  • Hvad får Arwos ud af at påvirke borgerne til at sortere affaldet mere grundigt?

  • Hvad betyder det for miljøet, hvis affaldet bliver sorteret bedre?   

OPSLAGSTAVLEN

Hvad vil det sige at være konsulent? 

 

Når en virksomhed eller organisation bruger konsulenter, betyder det, at de bruger folk udefra – altså folk, der ikke arbejder hos dem – til at løse en konkret opgave for dem. Det kan enten være, fordi de ikke kan løse den selv og har brug for ekspertviden, eller fordi de ønsker, at nogen udefra skal se på opgaven med friske øjne og måske komme på nogle bedre løsninger, end de selv kan. Det kan også være, at organisationen har så travlt i en periode, at de er nødt til at hyre folk udefra til at løse nogle af deres opgaver.

For at være en god konsulent er det nødvendigt, at man forstår, hvad det er for en slags organisationen, man er konsulent for. Ellers kan man risikere at komme til at foreslå nogle løsninger, som slet ikke passer til organisationen, eller som er alt for dyre eller svære at benytte. Som konsulent er det nødvendigt at sætte sig ind i, hvad der allerede findes af løsninger, så man ikke foreslår noget, som allerede er lavet. Når I f.eks. finder på en idé til et kampagneelement, er det en god idé at undersøge, om Arwos allerede har noget lignende.

Når man er konsulent, har man ikke frie hænder til at løse opgaven, som man selv synes, den skal være. Kunden har stillet en konkret opgave, der skal opfylde en række krav, og så er det op til konsulenten at komme med et løsningsforslag, der lever op til de krav. Kunden vil være en tæt samarbejdspartner. Man holder måske nogle møder undervejs, hvor man taler om, hvor langt man er kommet, diskuterer forskellige ideer og bliver enige om, i hvilken retning konsulenten skal arbejde videre.

Skærmbillede 2020-01-20 kl. 13.44.42.png

Når man kører ind på en af Arwos' genbrugspladser hjælper en række skilte en med at sortere affaldet korrekt.

I Aabenraa er vand, spildevand og affaldshåndtering samlet i selskabet Arwos, der blandt driver genbrugspladser og genbrugsbutikker. 

hvad sker der med affaldet?
 

Mere og mere affald kan genbruges, og meget af det affald, der før blev brændt, får i dag nyt liv, f.eks. når folk afleverer det på en genbrugsplads. F.eks. kan slidt sengetøj blive til tæpper, og gamle havemøbler kan smeltes om til ny plast. Det er både godt for miljøet og for økonomien.
 

På Arwos' genbrugspladser bliver størstedelen af affaldet genanvendt. Enten bliver det solgt i en genbrugsbutik, eller også bliver det sendt til videre forarbejdning, dvs. at man omdanner affaldet til noget nyt af værdi. Noget affald kan sælges, mens andet kan være dyrt at slippe af med, ligesom en del bliver foræret væk. Der er også noget affald, som ikke kan genbruges. Det bliver gravet ned i jorden i affaldsdepoter. 

Alle borgere betaler et beløb til deres kommune for at komme af med deres affald. Man betaler for, at skraldebilen kommer og tømmer ens affaldsbeholdere, og man betaler for at kunne benytte genbrugspladserne. Jo bedre borgerne er til at sortere deres affald, jo mere affald kan genanvendes og måske sælges videre.  

Læs mere om forsyningsselskabet Arwos og dets genbrugspladser.

 

metal.JPG

Genbrugspladsen tjener gode penge f.eks. på at sælge gammelt  jern videre, mens det koster Arwos dyrt at slippe af med det brændbare affald – altså affald, der ikke bliver genanvendt. 

bottom of page