top of page

FASE 3

Lær om affaldshåndtering

I denne fase skal I researche på affaldshierarkiet og undersøge, hvordan Arwos’ genbrugspladser fungerer. I skal undersøge, hvordan affaldet bliver sorteret, og hvad det bliver brugt til. Desuden skal I sætte jer ind i, hvad Arwos gør i dag for at få brugerne til at sortere affaldet korrekt, og hvilke fejl folk typisk laver, når de sorterer deres affald på genbrugspladsen. I skal svare på spørgsmålene herunder. I finder svarene på opslagstavlen og ved at søge på nettet.​​

  • Hvordan fungerer en affaldsplads?

  • Hvad kan man aflevere på genbrugspladsen?

  • Hvad sker der med de ting og det affald, som borgerne kommer med?

  • Hvordan sorteres affaldet?

  • Hvad bruges affaldet til?

  • I hvilken grad bliver affaldet genanvendt? 

  • Hvad er et affaldshierarki?

  • Hvad gør Arwos i dag for at få borgerne til at sortere deres affald rigtigt?

  • Hvilke fejl laver brugerne typisk, når de afleverer deres affald? 

  • Hvilken rolle spiller genbrugspladser i forhold til samfundets udnyttelse af ressourcer?

OPSLAGSTAVLEN

affald er ikke bare affald

Alt det, folk afleverer på genbrugspladsen, er ikke nødvendigvis affald. Elementerne kan deles op i de fire typer herunder. Det er det, man kalder affaldshierarkiet. 
 

1) Direkte genbrug: Direkte genbrug er ting, der er for gode til at smide ud og derfor bliver solgt videre i en af Arwos' genbrugsbutikker. Direkte genbrug er den mest effektive form for genbrug, fordi der ikke skal bruges ressourcer på at nedbryde, omdanne eller forarbejde tingene, for at de kan bruges igen. 
 

2) Genanvendelse: Genanvendelse kalder man affald, der forarbejdes, så det kan anvendes igen. Det kan f.eks. være flamingo, der bliver forarbejdet til et materiale, man kan producere stuk ud af, eller gammelt glas, der smeltes om og bliver til nye produkter. 
 

3) Forbrænding: Forbrænding kan f.eks. være blandingsmaterialer, som ikke kan skilles ad og dermed ikke kan genbruges, f.eks. et gulvtæppe med gummibelægning på bagsiden, som man ikke kan fjerne. Det ender på et forbrændingsanlæg sammen med det daglige husholdningsaffald (dagrenovationen). Ved forbrændingen omdannes dagrenovationen til varme og elektricitet. Energien fra en enkelt skraldepose kan varme et værelse på 13 m2 op i et helt døgn. 
 

4) Deponering: Deponering kalder man alt det, som man i gamle dage smed på lossepladsen, men som i dag bliver hældt i et hul i jorden. Det kan f.eks. være gamle eternit-tage, blandingsmaterialer, som ikke kan skilles ad, eller en skorstenskerne, der er så befængt med sod, at røret ikke kan genanvendes. Det kan også være restprodukter fra firmaer, som ikke sorterer deres affald.  

 

 

 

 

små fejl med store udfordringer

Det sker ofte, at folk f.eks. smider et stykke metal i en beholder til træ. Det er en lille fejl, som giver store udfordringer for genbrugspladsen. For det lille stykke metal får andre til at tænke: 'Hvorfor smider jeg så ikke også bare mit metal-affald i glascontaineren?' For adfærd smitter. Det kan også være, at man ser en sort affaldssæk ligge midt i noget byggeaffald og tænker: 'Så smider jeg da også bare min sorte affaldssæk ned til byggeaffaldet'. 


Derfor fokuserer Arwos meget på, hvordan man undgår, at folk gentager andres fejl, men i stedet vælger at gøre det rigtige; f.eks. gå over til metalcontaineren med det gamle metal, selv om de står foran træcontaineren og kan se, der ligger et stykke metal dernede i forvejen.  

 

Problemet er, at alt affaldet skal videre. Der er nogle, som aftager det. Det vil sige, at de enten køber det eller får affaldet gratis. Der er også nogle virksomheder, der betaler for at tage imod affaldet, fordi de f.eks. kan bruge det i deres produktion. Men hvis ikke affaldet er sorteret grundigt nok, sender virksomheden måske en regning til Arwos for det arbejde, virksomheden har med at sortere det.

 

Det kan være helt op til fem gange så dyrt at komme af med affald, som ikke er sorteret rigtigt. Nogle gange kan man endda være nødt til at deponere hele containerens indhold, fordi enkelte borgere har sjusket med sorteringen. Så går alt det arbejde, som andre borgere har haft med at sortere deres affald, til spilde. Desuden mister Arwos indtægter, og miljøet tager skade, fordi affaldet ikke bliver genanvendt.

Skærmbillede 2020-02-19 kl. 10.26.42.png

Affaldshierarkiet handler om, hvordan man opnår det bedste miljømæssige resultat, når man skal håndtere og behandle affald. Meget affald kan være en værdifuld ressource, derfor forsøger man at genanvende så meget som muligt. 

Havemøbler.JPG

På Arwos' genbrugspladser bliver plastic sorteret i seks forskellige kategorier. Plastikhavemøbler skal sorteres for sig, da denne type plastic indeholder kalk for at forhindre solens stråler i at nedbryde plasten.

båndet.JPG

få overblik over pladsen

Download oversigtskortet herunder og bruge det som skabelon for jeres nudging-kampagne. Containerne har ikke faste pladser, da der hele tiden sker ændringer for at tilpasse genbrugspladsen til mængden og typer af affald. 

Læs mere om forsyningsselskabet Arwos og dets genbrugspladser.

Fraktionsoversigt Aabenraa GBP.JPG
sortering.JPG

For at borgerne ikke skal have for mange affaldsspande til forskellige typer affald stående hjemme i indkørslen, kan de putte pap, papir og blød plast i samme affaldsspand. Det bliver så håndsorteret på Arwos' genbrugsplads og derfra sendt videre til genanvendelse. 

Så meget affald bliver genanvendt

I 2016 blev der indsamlet og indleveret næsten 43 ton affald i Aabenraa Kommune, hvor Arwos har opgaven med at affaldshåndtering. Såden blev affaldet viderebehandlet: 

Diagram.png
butik.JPG

Arwos har to genbrugsbutikker, som tilsammen omsætter for ca. fire millioner kr. om året. I stedet for at ende som affald er tingene blevet til ressourcer, der kan komme andre til gavn for en billig penge. 

medarbejder.JPG

Medarbejderne på genbrugspladsen sidder klar til at hjælpe borgere, der er i tvivl om, hvordan de skal sortere deres affald. 

bottom of page