top of page

Fase 4

sæt jer ind i genbrugspladsens brugertyper

  

I har nu lært om affaldssortering og affaldshierarkiet. I denne fase skal I sætte jer ind i genbrugspladsens forskellige typer af brugere. Man benytter et såkaldt segmenteringsværktøj til at dele borgerne ind i forskellige grupper, som siger noget om deres holdninger, værdier og livsstil. I dette tilfælde siger opdelingen noget om deres holdning til miljø og affald. 

  • hvilket omfang benyttes genbrugspladser i forhold til demografien i Danmark?

  • Sæt jer ind i de forskellige typer af brugere, hvordan de sorterer deres affald, hvorfor de gør det, og hvordan de benytter genbrugspladsen. 

  • Beslut jer for, hvilken eller hvilke grupper der skal være jeres primære målgruppe for nudging-kampagnen.

OPSLAGSTAVLEN

Brugertyper.png

Få overblik over de forskellige typer af brugere og beslut jer for, hvilken målgruppe I vil forsøge at ramme med jeres kampagne. Pilenes tykkelse illustrerer, hvor store de forskellige brugergrupper er. Jo tykkere pil, jo flere borgere findes der inden for kategorien. Kilde: Arwos, Commocean og Kantar Gallup. 

individet er det store problem

Uanset hvor grundigt man skilter, så er der en bestemt type borger, man aldrig kan ramme. Han hører til i gruppen 'Individ'. Arwos kalder ham for Carsten. De fleste andre borgere gør deres bedste for at sortere affaldet korrekt, men Carsten er fuldstændig ligeglad med miljøet. Han kommer måske med en stor trailer fyldt med alt muligt blandet affald og gider ikke sortere det, hvilket betyder, at han ikke kan aflevere det på genbrugspladsen.  
 

Problemet er, at Carsten ikke gider tage affaldet med hjem, så man risikerer, at han kører hen et øde sted og læsser affaldet af, hvilket skader miljøet. Det er nærmest umuligt at påvirke Carsten til at tænke på miljøet og sortere sit affald korrekt. I kan selvfølgelig godt forsøge, men umiddelbart vil I få større udbytte ud af at gå efter nogle af de andre brugertyper. 

Carsten.JPG
bottom of page