top of page

Fase 5

find på ideer til Budskaber og metoder

I har nu lært om nudging og om affaldssortering og genbrugspladser. I denne fase skal I finde ud af, hvordan I kan påvirke borgerne til at sortere deres affald mere korrekt. I skal altså idéudvikle på elementer til jeres nudging-kampagne. Det kræver, at I tænker kreativt. Derfor skal I nu have et crash course i kreativ tænkning, for faktisk bliver man mere kreativ blot ved at lære om, hvordan hjernen fungerer, når den er kreativ.

Kreativitet er evnen til at opfinde noget nyt eller sammensætte noget, der allerede findes, på nye måder – og på den måde finde på nye og brugbare ideer. På opslagstavlen finder I hjælp til at udvikle ideer. Husk kravene til opgaven, når I idéudvikler.  


 


 

 

 • Find på en masse ideer til, hvordan I får borgerne til at sortere deres affald mere korrekt. Jo flere ideer jo bedre. Det er først i næste fase, I skal udvælge de ideer, som I vil have med i jeres kampagne.  

OPSLAGSTAVLEN

Forsker Nanna Inie forklarer, hvordan hjernen fungerer, når den er kreativ, og hvilke fire faser hjernen typisk går igennem, når man arbejder med kreativitet. 

Krav til opgaven
 

 • I skal få borgerne til at sortere deres affald mere korrekt. 

 • Borgerne skal afkode jeres budskaber på en måde, der får dem til at sortere mere korrekt uden at tænke nærmere over det. 

 • I skal producere et eller to formidlingsprodukter, f.eks. plakater, markering på asfalten eller en viral video). 

 • I skal opstille et budget for nudging-kampagnen. 

Forsker Nanna Inie kommer med en række konkrete tips til, hvordan du kan arbejde med kreativitetens fire faser.

NUDGING FRA STARTEN

Det er ikke kun ude på selve genbrugspladsen, at man skal sortere sit affald rigtigt. Det er vigtigt, at man tænker i de rigtige baner, allerede når man pakker traileren med affaldet hjemmefra. Så også i den proces kan I finde på ideer til at påvirke borgerne til at gøre det rigtigt.  

inspiration til Idéudvikling

Nedenstående er en hjælp til at udvikle ideer ved sammensætte forskellige elementer og udvikle noget nyt. Vælg selv hvilken kombination af elementer, I vil benytte. I må gerne tilføje flere ting eller erstatte nogle af tingene med andre. Husk at formålet er at få folk til at sortere deres affald korrekt. 

 

Forslag 5
 • Årsager til at det er godt at sortere korrekt

 • Plakater 

 • Humor. 
   

Forslag 6
 • Plakater eller tv-skærme på pladsen

 • Børn

 • Rod.
   

Forslag 7
 • Lyd over højttalere

 • Humor

 • Fællesskab.

Find flere idéudviklingsøvelser på Idetræning.dk

Forslag 1

 • Plakater

 • Brugertyper, f.eks. den miljøbevidste borger eller ham, der har travlt og ikke gider at sortere

 • Humor.
   

Forslag 2

 • Klistermærker

 • Et konkret sted på genbrugspladsen

 • Årsager til at det er godt at sortere korrekt.
   

Forslag 3

 • Noget, som I er vildt trætte af

 • Maling

 • En person der sætter spørgsmålstegn ved alt. 
   

Forslag 4

 • Noget, som begejstrer jer

 • Brugertyper, f.eks. den økonomisk bevidste borger

 • En dommerfløjte.

bottom of page