top of page

fase 2

Få overblik over bibliotekets tilbud til unge 

 

Nu har I fået en fornemmelse for, hvad der er bibliotekets opgaver. I denne fase skal I sætte jer ind i, hvilke tilbud biblioteket allerede har til unge, og I skal danne jer et overblik over den potentielle målgruppe, dvs. hvilke unge og hvor mange unge det er relevant for biblioteket at markedsføre sig over for. Svar på nedenstående spørgsmål. I finder svarene ved at søge på nettet og på opslagstavlen. Det kan også være, I skal besøge Hillerød Bibliotek og så finder svarene der. 

                       

  • Hvor stor er den potentielle målgruppe? Det vil sige; hvor mange unge i Hillerød bruger aldrig eller næsten aldrig biblioteket?

  • Hvad karakteriserer de unge, der ikke kommer på biblioteket?   

  • Hvilke tilbud har Hillerød Bibliotek, som det er relevant for unge at kende til? 

  • Hvilke målgrupper af unge ser I bruge de forskellige tilbud (f.eks. gamere, fantasy-interesserede, brætspillere)?   

OPSLAGSTAVLEN

sådan bruger unge
Hillerød Bibliotek

Hillerød Bibliotek definerer unge som de 14 til 18-årige. Ifølge Danmarks Statistiks statistikbank er der 3.567 unge mellem 14 og 18 år i Hillerød Kommune. I den aldersgruppe har biblioteket 2.052 registrerede brugere. Dvs. at knap 58 procent af kommunens unge er registrerede brugere på biblioteket, mens 42 procent ikke er.

Hillerød er en by med mange uddannelsesinstitutioner og derfor mange elever/studerende. De bruger typisk biblioteket som et sted til at sidde og arbejde med deres opgaver.

Unge på erhvervsuddannelserne bruger ikke biblioteket så meget. Derudover er det svært at sige, hvilke typer af unge der ikke bruger biblioteket.

IMG_0839.JPG
kunstworkshop.jpg

20 skoleelever mødte billedkunstner Michael Isling til en kunst-workshop på biblioteket i maj 2019.

Bibliotekets tilbud

 

Bibliotekets tilbud omfatter bl.a. udlån af bøger, rådgivning om litteratur og litteratursøgning, brug af studierum, fællesspisninger, debatarrangementer, kreative workshops for børn og meget andet. Læs mere i bibliotekets virksomhedsplan og i arrangementsprogrammerne nedenfor samt på bibliotekets hjemmeside

Sådan ser bibliotekets hjørne for unge ud i dag. Kan man gøre det mere indbydende som en del af strategien?

bottom of page