top of page

Fase 3

Find på ideer til tilbud og aktiviteter

I har nu et overblik over, hvad der karakteriserer den potentielle målgruppe og et overblik over, hvilke tilbud biblioteket har til unge. I denne fase skal I udvikle nogle tilbud og aktiviteter, som I mener vil kunne tiltrække flere unge brugere. Det kræver, at I tænker kreativt. Derfor skal I nu have et crash course i kreativ tænkning, for faktisk bliver man mere kreativ blot ved at lære om, hvordan hjernen fungerer, når den er kreativ. Se video med forsker i kreativ idéproduktion Nana Inie på opslagstavlen. Bagefter skal I selv i gang med at være kreative og altså udvikle ideer til, hvordan I får flere unge til at benytte biblioteket. Det gør I ved hjælp af idéudviklingsøvelserne på opslagstavlen.

 • Skriv alle ideerne ned undervejs. Det er først i næste fase, I skal vælge, hvilke ideer I vil have med i jeres endelige strategi.

OPSLAGSTAVLEN

Forsker Nanna Inie forklarer, hvordan hjernen fungerer, når den er kreativ, og hvilke fire faser hjernen typisk går igennem, når man arbejder med kreativitet. 

Forsker Nanna Inie kommer med en række konkrete tips til, hvordan du kan arbejde med kreativitetens fire faser.

Inspiration til idéudvikling 

Nedenstående er en hjælp til at udvikle ideer ved at sammensætte tre forskellige elementer og udvikle noget nyt. Vælg selv hvilken kombination af elementer, I vil benytte. I må gerne tilføje flere ting eller erstatte nogle af tingene med andre. Husk kravene til strategien, når I idéudvikler.

 

Forslag 1

 • Et af de tilbud, I vil have med i strategien (f.eks. bibliotekets studierum)

 • Noget uhyggeligt

 • En af bibliotekets kommunikationskanaler (f.eks. bibliotekets facade).

 

Forslag 2
 • Et af de tilbud, I vil have med i strategien (f.eks. bibliotekets brætspilsarrangementer)

 • Et event

 • En af bibliotekets kommunikationskanaler (f.eks. annonceplads i lokalavisen).

 

Forslag 3
 • Et af de tilbud, I vil have med i strategien (f.eks. lektiehjælp)

 • Et event

 • Rollespil.

 

Forslag 4
 • Et af de tilbud, I vil have med i strategien

 • Sociale medier

 • En figur/person fra en bog.

Forslag 5
 • Et kommunikationsprodukt eller en kommunikationsmetode (se evt. oversigt fra fase 3)

 • Karakterer fra litteraturens verden

 • Et eller flere af bibliotekets arrangementer.

Forslag 6

 • Noget med debat, holdninger og uenighed

 • Noget med uvidenhed og viden

 • En happening.

 

Forslag 7

 • Et sted, hvor mange unge færdes

 • Noget, mange unge har problemer med/døjer med

 • En bog.

Find flere idéudviklingsøvelser på Idetræning.dk

idéudviklingsøvelse: tennisbolden
 

Tag et stykke A3-papir og lav en cirkel i midten, hvor I skriver "tennisbold". Brug 10 min. på at skrive alle de ting ned, som I kommer i tanke om, når I tænker på ordet tennisbold. 

 

Streg herefter ordet tennisbold ud og skriv "unge" eller "bibliotek" i stedet for. Kig nu på alle de ord, I har skrevet og sammenhold dem med "unge" eller "bibliotek" og se, hvilke ideer I så kommer på. 

tennisbold-ren.jpg

Regler for brainstorm

 

 • Undgå vurderinger: Der er ingen dårlige ideer på dette tidspunkt. Vurderinger kommer senere. 

 • Lad de vilde ideer komme frem: Det er ofte den vilde ide, der skaber fornyelse. Jordforbindelse kommer senere. 

 • Byg videre på andres ideer: Sig ’ja og ...’ til andres ideer. Kan du ikke lide ideen, så byg videre på den, så den bliver god.

 • Bliv i processen: Det fælles fokus i gruppen giver det bedste resultat. Der bliver tid til pauser senere. 

 • Hold fast i ideen: Skriv den eller tegn den hurtigt. Ideer, der ikke er fastholdt, forsvinder lynhurtigt igen. 

 • Få mange ideer: Sæt høje mål for antal og overgå målet. Der skal ikke begrundes, kun sprøjtes ideer ud.

bottom of page