top of page

FASE 5

bliv eksperter i markedsføring  

I har nu udviklet ideer til aktiviteter og tilbud til unge. I denne fase skal I lære om markedsføring og sætte jer ind i, hvilke kommunikationskanaler Hillerød Bibliotek har. Svar på spørgsmålene herunder. I finder svarene ved at søge på nettet og læse teksterne på opslagstavlen. Bagefter skal I beslutte, hvordan I vil markedsføre Hillerød Bibliotek over for unge. 

 • Hvilke gode eksempler på reklamer til unge kan I komme i tanke om? Det behøver ikke være reklamer for et bibliotek.

 • Hvilke succeser er der med markedsføring i biblioteksverdenen?

 • Hvad er en markedsføringsstrategi?

 • Hvad er en kommunikationskanal?

 • Hvilke kommunikationskanaler har Hillerød Bibliotek?

 • Hvad er en reklame, og hvilke typer af reklameprodukter kan man f.eks. bruge i forhold til Hillerød Bibliotek?

 • Hvad er en kommunikationssituation?

OPSLAGSTAVLEN

KOMMUNIKATIONSKANALER 

Kommunikationskanaler er de medier eller kanaler, som virksomheder og organisationer bruger til at kommunikere, når de vil gøre opmærksom på deres produkter eller aktiviteter. Når man skal lave en markedsføringsstrategi for en organisation, er det vigtigt at finde ud af, hvilke kommunikationskanaler organisationen har mulighed for at benytte.

 

Hillerød biblioteks kommunikationskanaler

 • Facebook

 • Hjemmeside

 • Instagram

 • Pressemeddelelser til lokalaviser

 • Skiltning forskellige steder på biblioteket (både plakater og infoskærme)

 • Annoncering ude i byen på plakatstandere

 • Biblioteksklubben (her kan man gratis blive medlem og få et ugentligt nyhedsbrev samt rabatter forskellige steder i Hillerød by)

 • Flyers ved betjeningsområder

 • Nyhedsbrev til børnefamilier (med børn i alderen fem til syv år).


Konkrete reklamer

En kommunikationskanal er altså f.eks. bibliotekets hjemmeside eller bibliotekets facade. For at bruge kommunikationskanalen i markedsføringen skal man lave nogle konkrete reklamer, som fortæller om det, man vil markedsføre. Til hjemmesiden kan det være en tekst om et af de bibliotekstilbud, som I vil gøre unge opmærksomme på. Til facaden kan det være en stor plakat. Men en reklame kan også være en video, som f.eks. kan lægges på bibliotekets hjemmeside og Facebook-side, vises på skærme i biblioteket eller lignende.  

 

Kommunikationssituationen

 

Kommunikationssituationen er den situation, som modtageren af jeres reklamer befinder sig I, når han eller hun ser jeres reklame. Det er meget vigtigt at tænke over kommunikationssituationen, når man udarbejder en reklame. Hvis man f.eks. laver en plakat med en masse tekst og hænger den op, så den kan ses fra motorvejen, er der ingen, der når at læse teksten i forbifarten. Men de kan måske nå at opfange et stort foto og et kort motto eller budskab eller en hjemmesideadresse.

 

itcafe_nye_logo_1.jpg

Succesfuld markedsføring i biblioteksverdenen
 

Markedsføring er en vigtig del af bibliotekernes arbejde, for hvis borgerne ikke kender til bibliotekets tilbud, benytter de sig ikke af dem. Derfor er det ikke nok, at tilbuddene er gode og relevante for borgerne – de skal også markedsføres over for borgerne, så de får øje på mulighederne.  

 

Hillerød Bibliotek har f.eks. stor succes med fællesspisninger. Der kommer hver gang 150-200 mennesker. Arrangementet bliver markedsført på følgende måde:  

 • Facebooksiden Sammen er vi Hillerød

 • Bibliotekets hjemmeside 

 • Bibliotekets Facebook-side 

 • På skilte uden for biblioteket

 • Via pressemeddelelser ud til lokalaviserne

 • Ved at invitere bestemte målgrupper, f.eks. højskoleelever eller byrådet.

Dragen HIlbert.jpg

Dragen Hilbert deltager i mange af bibliotekets aktiviteter for børn

På børnebiblioteket i Hillerød bruger de en maskot, dragen Hilbert, som er populær hos børnene. Biblioteket har en Hilbert-dragt, således at Hilbert kan deltage i forskellige aktiviteter på børnebiblioteket. Han henvender sig primært til småbørn. Biblioteket laver også videoer med Hilbert, hvor han anbefaler børnelitteratur. 

Find flere eksempler på god markedsføring i biblioteksverdenen.

It-cafeen er blandt bibliotekets tilbud til borgerne. 

bottom of page