top of page

Fase 7

Lav en samlet markedsføringsplan

  

 

I er nu klar til at skrive en samlet markedsføringsplan, som er et dokument, der beskriver jeres samlede strategi. På opslagstavlen finder I en oversigt over, hvad markedsføringsplanen skal indeholde.

 • Lav en markedsføringsplan, hvor I laver en indledning, beskriver strategiens fokus og strategiens indhold. 

 • Vedlæg jeres budget

 • Layout dokumentet med en forside, en kolofon og en indholdsfortegnelse, så strategien ser indbydende og gennemarbejdet ud.

OPSLAGSTAVLEN

hvad skal markedsføringsstrategien indeholde?

 

Indledning:

 • Hvorfor skal der overhovedet laves en markedsføringsstrategi?

 • Hvad er formålet med den?

 • Hvem er målgruppen for strategien?

 

Strategiens fokus:

 • Hvilke af bibliotekets tilbud har I udvalgt til at være med i strategien?

 • Hvorfor har I valgt lige netop de tilbud?

 

Strategiens indhold. For hvert tilbud skal I beskrive, hvordan det bliver markedsført:

 • Hvilke reklameprodukter (eller evt. events/arrangementer) bruger I?

 • Hvilke kommunikationskanaler bruger I?

 • I hvilke kommunikationssituationer vil målgruppen få øje på kommunikationen?

 • Hvorfor har I valgt at gøre lige netop sådan?

 • Hvad kræver de valgte løsninger af bibliotekets personale?

IMG_0820.JPG

HVAD ER EN KOLOFON?

 

En kolofon er er en kort tekst placeret forrest eller bagest i en bog eller en rapport. Kolofonen angiver oplysninger om bogens/rapportens produktion: Hvem der har lavet den, i hvilken anledning og hvornår.

arrlist_braetspil.jpg

Hillerød brætspilscafé er for folk i alle aldre, der har lyst til at spille brætspil. 

Hillerød Bibliotek skal henvende sig til alle målgrupper, helt fra små børn over unge til ældre. 

bottom of page