top of page

Fase 8

forbered en mundtlig præsentation  

 

I har nu en færdig markedsføringsplan og et budget, som I skal præsentere for biblioteket. Det gør I ved at forberede en mundtlig præsentation. Til brug for præsentationen skal I lave et slideshow i et præsentationsprogram. Præsentationen må højst vare 7 minutter og skal svare på følgende:​

  • Hvad er formålet med strategien?

  • Hvem er målgruppen for strategien?

  • Hvad er strategiens samlede budget?

  • Strategiens fokus: Hvilke af bibliotekets tilbud har I udvalgt til at være med i strategien? Hvorfor har I valgt lige netop de tilbud?

  • Strategiens indhold: Beskriv et par af de bedste reklameprodukter/løsninger I har fundet på. I hvilke kommunikationssituationer vil målgruppen få øje på kommunikationen? Hvorfor har I valgt at gøre lige netop sådan? Og hvad kræver de valgte løsninger af bibliotekets personale?

OPSLAGSTAVLEN

IMG_3192.JPG

I skal fremlægge jeres plan for Hillerød Bibliotek

IMG_1692.JPG

En markedsføringsplan kan præsenteres på mange måder. Her er et eksempel på, hvordan elever fra Lyngholmskolen i Farum præsenterede deres markedsføringsplan for Hillerød Bibliotek. 

bottom of page