top of page

Fase 1

forstå jeres rolle som konsulenter

I har fået stillet en opgave af Bondegaarden, som I skal være konsulenter for. Inden I går i gang med at løse selve opgaven, får I et lynkursus i, hvad det vil sige at være konsulenter, og I skal arbejde med at forstå jeres kunde, altså Bondegaarden. I skal svare på spørgsmålene herunder. I kan hente hjælp på opslagstavlen og på nettet.   
                  

  • Hvad produceres der på Bondegaarden?

  • Hvilke produkter tilbyder landbruget? Giv nogle eksempler.

  • Hvor sælger Bondegaarden sine produkter?

  • Hvorfor tror du, at Bondegaarden arbejder med verdensmålene?

OPSLAGSTAVLEN

Hvad vil det sige at være konsulent? 

Når en virksomhed eller organisation bruger konsulenter, betyder det, at de bruger folk udefra – altså folk, der ikke arbejder hos dem – til at løse en konkret opgave for dem. Det gør de enten, fordi de ikke kan løse den selv og har brug for ekspertviden, eller fordi de ønsker, at nogle udefra skal se på opgaven med friske øjne og måske komme på nogle bedre løsninger, end de selv ville kunne. Det kan også være, at organisationen har så travlt i en periode, at de er nødt til at hyre folk udefra til at løse nogle af deres opgaver.

Når man er konsulent, har man ikke frie hænder til at løse opgaven, som man selv synes, det skal være. Kunden har stillet en konkret opgave, der skal opfylde en række krav, og så er det op til konsulenten at komme med et løsningsforslag, der lever op til de krav.

Kunden vil være en tæt samarbejdspartner. Man holder måske nogle møder undervejs, hvor man taler om, hvor langt man er kommet, diskuterer forskellige ideer og bliver enige om, i hvilken retning konsulenten skal arbejde videre.

For at være en god konsulent er det nødvendigt, at man forstår, hvad det er for en slags organisationen, man er konsulent for. Ellers kan man risikere at komme til at foreslå nogle løsninger, som ikke passer til organisationen, eller som er alt for dyre eller svære for organisationen at benytte.

virksomheder tager ansvar


Begrebet CSR er en forkortelse af det engelske udtryk Corporate Social Responsibility. På dansk taler man om virksomheders sociale ansvar. Det betyder, at virksomheder frivilligt tager ansvar for deres produktion og agerer bæredygtigt. CSR-arbejde kan berøre sociale eller miljømæssige forhold, f.eks. ansvarligt forbrug og produktion

IMG_0672.JPG

Bondegaarden bliver drevet ud fra principper om, at både dyrene og naturen skal have det godt. Læs mere om, hvordan Bondegaarden arbejder med dyrevelfærd og bæredygtighed.

IMG_0688.JPG

Links

 

 

 

 

 

 

> Bondegaarden.dk

bottom of page