fase 3

undersøg om bondegaarden har spild i kødproduktionen    

Nu har I sat jer ind i FN's verdensmål med særligt fokus på de mål, der er relevante for et landbrug som Bondegaarden. I denne fase skal I under et besøg på Bondegaarden afklare, om Bondegaarden har spild i produktionen, når der produceres foder til dyrene, når dyrene bliver fodret, når de bliver slagtet, og når kødet bliver solgt.


 

 • Lav et interview med Jørgen Skou Larsen, hvor I stiller ham spørgsmålene om madspild, som I finder på opslagstavlen. 

OPSLAGSTAVLEN

madspild på bondegården

 

Svar på følgende spørgsmål ved at interviewe Jørgen Skou Larsen, når I kommer ud på Bondegaarden. 

Foder:

 • Undersøg, om der er et spild i produktionen af det foder, som dyrene får (tilskudsfoder). Både på Bondegaarden og hos deres leverandør af foder. Hvis ja, hvor stort er spildet?

 • Undersøg om der er spild, når dyrene bliver fodret?

 • Kan Bondegaarden gøre noget for at reducere spildet? Hvis ja, hvad?

Slagtning:

 • Hvor meget går til spilde, når dyrene bliver slagtet?

 • I hvor høj grad bliver alle dele af dyret anvendt?

 • Hvor stor er kalvedødeligheden?

 • Hvilke ideer har I til forbedringer for at mindske spildet? Hvad kan der gøres på kort sigt? Hvad vil tage noget længere tid at gennemføre?

 • Hvordan sikrer Bondegaarden, at der ikke foregår spild på slagteriet?
   

Salg:

 • Hvordan sikrer Bondegaarden, at der ikke er spild, når produkterne skal sælges?

 • Hvor stor en procentdel af produkterne bliver ikke anvendt til menneskeføde? Hvad bliver det så anvendt til?

 • Hvordan håndteres kød, der nærmer sig sidste salgsdato?

 • Er der en andel af produkterne, det bliver til affald?  


Øvrigt spild

 • Har I observeret andre steder på Bondegaarden, hvor der er et spild? Hvis ja, har I nogen ideer til, hvordan kan der rettes op på det?

Download spørgsmålsskema og tag det med ud på Bondegaarden. 

verdensmaalene-logo-horizontalt.png
verdensmaalene-kort.png

Mål 12 handler om at nedbringe mængden af madspild – og sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer, f.eks. forhindre tab af afgrøder. 

Vidste du at...
 

 • Cirka en tredjedel af alle verdens fødevarer ender som skrald.

 • I Danmark ender 700.000 ton fødevarer om året som affald - eller næsten to ton om dagen. 35.000 ton kommer fra hoteller og restauranter. Men der er også mange restauranter, der arbejder for at begrænse madspild.

 • I Danmark smider en familie, der bor i villa, i gennemsnit 105 kg mad ud om året.

 • En gennemsnitlig dansk familie smider mad ud for over 3.000 kroner om året. Du kan heldigvis selv gøre meget for at mindske madspild

  Læs mere om madspild på heleverdeniskole.dk