top of page

fase 3

undersøg om bondegaarden har spild i kødproduktionen    

Nu har I sat jer ind i FN's verdensmål med særligt fokus på de mål, der er relevante for et landbrug som Bondegaarden. I denne fase skal I under et besøg på Bondegaarden afklare, om Bondegaarden har spild i produktionen, når der produceres foder til dyrene, når dyrene bliver fodret, når de bliver slagtet, og når kødet bliver solgt.


 

 • Lav et interview med Jørgen Skou Larsen, hvor I stiller ham spørgsmålene om madspild, som I finder på opslagstavlen. 

OPSLAGSTAVLEN

madspild på bondegården

 

Svar på følgende spørgsmål ved at interviewe Jørgen Skou Larsen, når I kommer ud på Bondegaarden. 

Foder:

 • Undersøg, om der er et spild i produktionen af det foder, som dyrene får (tilskudsfoder). Både på Bondegaarden og hos deres leverandør af foder. Hvis ja, hvor stort er spildet?

 • Undersøg om der er spild, når dyrene bliver fodret?

 • Kan Bondegaarden gøre noget for at reducere spildet? Hvis ja, hvad?

Slagtning:

 • Hvor meget går til spilde, når dyrene bliver slagtet?

 • I hvor høj grad bliver alle dele af dyret anvendt?

 • Hvor stor er kalvedødeligheden?

 • Hvilke ideer har I til forbedringer for at mindske spildet? Hvad kan der gøres på kort sigt? Hvad vil tage noget længere tid at gennemføre?

 • Hvordan sikrer Bondegaarden, at der ikke foregår spild på slagteriet?
   

Salg:

 • Hvordan sikrer Bondegaarden, at der ikke er spild, når produkterne skal sælges?

 • Hvor stor en procentdel af produkterne bliver ikke anvendt til menneskeføde? Hvad bliver det så anvendt til?

 • Hvordan håndteres kød, der nærmer sig sidste salgsdato?

 • Er der en andel af produkterne, det bliver til affald?  


Øvrigt spild

 • Har I observeret andre steder på Bondegaarden, hvor der er et spild? Hvis ja, har I nogen ideer til, hvordan kan der rettes op på det?

Download spørgsmålsskema og tag det med ud på Bondegaarden. 

verdensmaalene-logo-horizontalt.png
verdensmaalene-kort.png

Mål 12 handler om at nedbringe mængden af madspild – og sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer, f.eks. forhindre tab af afgrøder. 

Vidste du at...
 

 • Cirka en tredjedel af alle verdens fødevarer ender som skrald.

 • I Danmark ender 700.000 ton fødevarer om året som affald - eller næsten to ton om dagen. 35.000 ton kommer fra hoteller og restauranter. Men der er også mange restauranter, der arbejder for at begrænse madspild.

 • I Danmark smider en familie, der bor i villa, i gennemsnit 105 kg mad ud om året.

 • En gennemsnitlig dansk familie smider mad ud for over 3.000 kroner om året. Du kan heldigvis selv gøre meget for at mindske madspild

  Læs mere om madspild på heleverdeniskole.dk
   

bottom of page