top of page

Fase 6

lav en rapport om bondegaarden og fn's verdensmål

  

I har nu indsamlet data på Bondegaarden. På baggrund af disse data skal I nu vurdere, i hvilket omfang Bondegaarden lever op til verdensmålene. Der er der ikke nogen klare retningslinjer for, hvordan man kan gøre det på f.eks. en gård som Bondegaarden. Men I kan være med til at udtænke, hvordan man kan gøre det. Svar på spørgsmålene herunder og lav en rapport med jeres resultater. 

  • Madspild: Hvordan synes I, jeres resultater er? Og hvad kan Bondegaarden gøre bedre?

  • Biodiversitet: Hvordan synes I, jeres resultater er? Og hvad kan Bondegaarden gøre bedre?

  • Klima: Hvordan synes I, jeres resultater er? Og hvad kan Bondegaarden gøre bedre?

  • Hvilke tiltag kan Bondegaarden foretage sig for at forbedre på andre af verdensmålene? F.eks. verdensmål 7 (bæredygtig energi) og verdensmål 4.7 (undervisning i bæredygtig udvikling og livsstil)?​

  • Er der andre verdensmål, som Bondegaarden kan arbejde med? Hvis ja, hvilke?

OPSLAGSTAVLEN

sådan opbygger i jeres rapport


1) Forside

Rapporten skal forsynes med forside, titel, dit navn/gruppens navne og klassebetegnelse.
 

2) Indholdsfortegnelse

Der skal være en indholdsfortegnelse med sidetal for de forskellige afsnit. Afsnittene gives en god og sigende overskrift, der også skal fremgå af indholdsfortegnelsen. Eksempel:
 

Tegninger over forsøgsopstillingen..............side 4

Invasive planter…………………………..…................side 7

 

3) Kort formulering af formålet med øvelsen

Skriv, hvad du/I ønskede at finde ud af ved at lave forsøget eller undersøgelsen.

 

4) Apparatfortegnelse og tegning/foto af den/de anvendte opstillinger eller udstyr

Tegninger over forsøgsopstillingen/undersøgelsen og de forskellige ting, der indgår, navngives således, at en udenforstående kan se, hvordan man opstiller forsøget eller foretager undersøgelsen.

 

5) Beskrivelse af forsøgets udførelse

Her skrives, hvad du i praksis gjorde, fra du gik i gang med forsøget, til du var færdig, altså: Først tog jeg det, og så gjorde jeg det, og så skete der det osv.

Husk også at skrive alle de iagttagelser, som du gjorde under forsøget. Hvis du for eksempel mærkede, at noget blev varmt, eller at noget skiftede farve, i det hele taget alt, hvad du så og mærkede, der skete under forsøget. 

 

6) Teorien bag forsøget

Her skriver du den naturfaglige teori bag forsøget/undersøgelsen, altså hvorfor laver du/I dette forsøg eller denne undersøgelse. Hvad var årsagen til det, der skete – forklaret ud fra de teorier, du/I kan finde i udleveret materiale eller lærerens gennemgang om teorien. Eventuelt teorier, som du kan finde i bøger, på nettet, enten på biblioteket eller i dem, der er til rådighed på skolen.

Husk, at det er tilladt at skrive af efter bøger, blot man husker at skrive, at dette er et citat fra den og den bog, og at man skriver det citerede i citationstegn. Husk også, at du skal kunne forsvare det citerede over for læreren, så skriv kun noget, du forstår.

 

7) Besvarelse af eventuelle spørgsmål stillet i forsøgsvejledning eller oplæg til undersøgelsen

Det kan godt være, at du allerede har berørt de stillede spørgsmål under teoriafsnittet, men du skal alligevel besvare alle de stillede spørgsmål her, eventuelt i en mere kort og præcis form.

IMG_0679.JPG
bottom of page