top of page

Fase 8

forbered en præsentation af jeres arbejde 

I er nu færdige med jeres undersøgelser og har lavet en pjece, hvor I har formidlet Bondegaardens arbejde med verdensmålene. I skal nu præsentere jeres arbejde for Bondegaarden, som vil give jer feedback. Det skal I gøre via en mundtlig præsentation. Til brug for præsentationen skal I lave et slideshow i f.eks. Powerpoint eller Prezi. Præsentationen må højst vare syv minutter og skal svare på spørgsmålene nedenfor.  

  • Hvad har I undersøgt i forhold til FN's verdensmål? 

  • Hvordan har I undersøgt det?

  • Hvad er I kommet frem til? Det vil sige: I hvilket omfang lever Bondegaarden op til verdensmålene? 

  • Hvad kan Bondegaarden gøre for i højere grad at leve op til verdensmålene?

  • Hvordan ser jeres pjece ud? Hvad har I valgt at formidle? Og hvorfor er den udformet, som den er?

bottom of page