top of page

Fase 10

Evaluer resultat og arbejdsproces

Evaluering er en vigtig del af et projekt. Det er her, I undersøger, hvordan jeres proces har været, og om I fik løst opgaven på en tilfredsstillende måde. Når man tager sig tid til at evaluere, giver man sig selv mulighed for at tænke over, hvad man kunne have gjort anderledes – og hvad man måske kan gøre på en smartere måde næste gang. Diskuter og besvar spørgsmålene herunder. 

 

 

  • Lykkedes det at komme med et godt bud på, hvorvidt Bondegaarden lever op til verdensmålene? 

  • Hvis ikke, hvad kunne I have gjort anderledes?

  • Hvad er I særligt tilfredse med ved jeres arbejde?

  • Hvilke svagheder er der ved jeres arbejde? 

  • Er der noget, I burde have gjort anderledes? Hvis ja, hvad?

  • Hvad ville I gøre anderledes, hvis I skulle lave projektet igen?  

bottom of page