top of page

Fase 10

evaluér resultat og arbejdsproces

I har nu fået feedback på jeres løsningsforslag. Det betyder, at det er tid til, at I internt i gruppen skal evaluere på, hvordan det er gået. Tal om spørgsmålene herunder: 

  • Lykkedes det at komme med et godt løsningsforslag? 

  • Hvad var godt, og hvad var dårligt ved løsningsforslaget? 

  • Er der noget, I burde have gjort anderledes? Hvis ja, hvad?

bottom of page