top of page

Fase 6

Lav en samlet REKRUTTERINGSSTRATEGI

  

I har nu udvalgt jeres bedste ideer til kommunikationsprodukter. I denne fase skal I samle dem i en rekrutteringsstrategi. Skriv jeres rekrutteringsstrategi ned i et dokument, som I strukturerer efter dispositionen på opslagstavlen.

  • Lav en rekrutteringsstrategi, der beskriver formål, målgrupper, de vigtigste budskaber, kommunikationskanaler og kommunikationsprodukter. 

  • Layout dokumentet med en forside, kolofon og indholdsfortegnelse, så strategien fremstår indbydende og gennemarbejdet. 

OPSLAGSTAVLEN

HVAD ER EN KOLOFON?

 

En kolofon er er en kort tekst placeret forrest eller bagest i en bog eller en rapport. Kolofonen angiver oplysninger om bogens/rapportens produktion: Hvem der har lavet den, i hvilken anledning og hvornår.

disposition for rekrutteringsstrategi
 

  • Formål: Hvad er formålet med at udarbejde en rekrutteringsstrategi?   

  • Målgruppe: Hvem er målgruppen for strategien, dvs. hvem henvender jeres kommunikationsprodukter sig til? 

  • De vigtigste budskaber: Beskriv hvad I har valgt at lægge særlig meget vægt på i kommunikationen (f.eks. hvilke fremtidsmuligheder man har, eller at man har en afvekslende hverdag). Hvorfor har I valgt lige netop at fokusere på det? 

  • Kommunikationsprodukter og kanaler: Hvilke kommunikationsprodukter og -kanaler bruger I? Hvorfor har I valgt netop dem? Og hvad kræver de valgte løsninger af Føtex’ personale? 

  • Jeres kontaktoplysninger, hvis Føtex Roskilde ønsker at få uddybet jeres ideer.

bottom of page