top of page

Lærervejledning HILLERØD BIBLIOTEK

 
få flere unge til at bruge biblioteket

Dette forløb henvender sig primært til højtbegavede elever i udskolingen, men kan anvendes i alle klasser. Eleverne skal være konsulenter inden for markedsføring og udvikle en markedsføringsstrategi for Hillerød Bibliotek, som gerne vil have flere unge til at få øje på bibliotekets tilbud og benytte biblioteket. Eleverne skal arbejde i grupper.

 

Konkret skal de producere følgende:

• En skriftlig markedsføringsstrategi
• En mundtlig præsentation af strategien (evt. via Facetime)
• Eksempler på mindst to reklameprodukter (f.eks. en plakat eller en video)

• Et budget for strategien
• Forslag til konkrete aktiviteter, som biblioteket kan tilbyde unge.

> Hvad vil det sige at være højtbegavet?

> Din rolle som lærer

> Planlæg temaforløb

fag 

Fag: Dansk og valgfaget medier
 

Se læringsmål, tegn på læring og kompetencemål under program for temadage

Antal lektioner: 18-28

forslag til program for temadage
TEMADAG 2

 

Fase 5) Bliv eksperter i markedsføring

Eleverne lærer om markedsføring, markedsføringsstrategier og kommunikationskanaler og beslutter, hvordan de vil markedsføre Hillerød Bibliotek over for unge. 
Tidsforbrug: 2-3 lektioner

Fase 6) Opstil et budget

Eleverne undersøger, hvad det koster at lave de ønskede kommunikationsløsninger og opstiller et budget.
Tidsforbrug: 2-3 lektioner

Fase 7) Lav en samlet markedsføringsplan

Eleverne laver en markedsføringsplan, der beskriver deres samlede strategi.
Tidsforbrug: 2-3 lektioner

Fase 8) Forbered en mundtlig præsentation

Eleverne forbereder en mundtlig præsentation af deres samlede markedsføringsplan ved at lave et slideshow.​

Tidsforbrug: 2-3 lektioner

TEMADAG 3

 

 

Fase 9) Lav et reklameprodukt eller en aktivitet

Eleverne producerer et eller to af de reklameprodukter, som de har gjort rede for i deres markedsføringsstrategi (f.eks. en viral video eller en plakat) eller beskriver en aktivitet.
Tidsforbrug: 2-4 lektioner 

Fase 10) Præsenter jeres arbejde for Hillerød Bibliotek

Eleverne præsenterer deres markedsføringsplan, budget, reklameprodukter og ideer til aktiviteter for biblioteket. Hvis ikke I besøger biblioteket, præsenterer de for dig og resten af klassen, som giver feedback. 

Tidsforbrug: 2-4 lektioner

Fase 11) Evaluér resultat og arbejdsproces

Gruppen evaluerer deres løsningsforslag og arbejdsproces.

Tidsforbrug: 1 lektion

TEMADAG 1


Introduktion

Forløbet indledes med, at eleverne præsenteres for opgaven via en video med to medarbejdere fra Hillerød Bibliotek. Herefter ledes eleverne igennem forløbet via nedenstående faser:

Fase 1) Forstå jeres rolle som konsulenter

Eleverne arbejder med at forstå konsulentrollen og researcher på Hillerød Bibliotek for at forstå  kunden og den opgave, de har fået stillet.
Tidsforbrug: 1 lektion

Fase 2) Få overblik over bibliotekets tilbud til unge

Eleverne undersøger, hvilke tilbud Hillerød Bibliotek har og vurderer, hvilke af dem der er mest relevante for unge. Herefter beslutter de, hvilke tilbud der skal med i deres strategi.
Tidsforbrug: 1-2 lektioner

Fase 3) Find på ideer til tilbud og aktiviteter

Eleverne lærer om kreativ tænkning, og ved hjælp af konkrete idéudviklingsøvelser udvikler de ideer til tilbud og aktiviteter for bibliotekets unge brugere. 

Tidsforbrug: 2-3 lektioner

Fase 4) Vælg de bedste ideer

Eleverne introduceres til metoden ‘De seks tænkehatte’ og gennemgår alle deres ideer efter metoden. Til sidst udvælger de de bedste af deres ideer, som de vil arbejde videre med.
Tidsforbrug: 1-2 lektioner

Læringsmål
 

Eleverne opnår viden om:

 • Bibliotekets rolle i samfundet

 • Hvordan man laver en markedsføringsstrategi til en specifik målgruppe og holder den inden for et bestemt budget

 • Produktion af reklameprodukter.
   

Eleverne får styrket deres evne til at: 

 • Sætte sig ind i en specifik og virkelig problemstilling

 • Researche 

 • Arbejde struktureret med idégenerering 

 • Trække på og strukturere egen viden og idérigdom

 • Udtænke og producere kreative løsninger 

 • Samarbejde 

 • Fremlægge deres ideer til en professionel aktør

 • Forholde sig reflekteret til eget arbejde.  

   

Tegn på læring

 

Eleverne: 

 • Stiller relevante spørgsmål til opgaven/udfordringen

 • Arbejder struktureret med idégenerering

 • Kommer med kvalificerede ideer 

 • Kommunikerer deres løsning til opgavestilleren på tilfredsstillende vis

 • Reflekterer over deres proces og produkt.  


 

kompetencemål dansk 

Under Fremstilling understøttes:

 

Planlægning:.

 • Eleven kan tilrettelægge proces fra ide til færdigt produkt

 • Eleven har viden om produktionsplanlægning, roller, faser, ressourcer, opgavetyper og deadlines

 • Eleven har viden om komplekse fremstillingsprocesser.

 

Forberedelse:

 • Eleven kan forberede større multimodale produktioner.

 

Fremstilling: 

 • Eleven kan fremstille større multimodale produktioner.

 • Eleven har viden om varierede udtryksformer målrettet forskellige målgrupper.

 

Præsentation og evaluering:

 • Eleven kan layoute tekster, så det fremmer kommunikationen.
   

kompetencemål medier

Medieproduktion:

 • Eleven kan kommunikere med digitale medier i egne og fælles produktioner.

Medieanalyse:

 • Eleven kan vurdere medieproduktioner i et kulturelt perspektiv.

kontakt biblioteket

Kontakt Hillerød Bibliotek for at aftale skolebesøg. Alternativt kan du kontakte det lokale bibliotek og høre, om de vil samarbejde med jer om undervisningsforløbet. 

Kontaktinfo

Navn: Jacob Refstrup Hansen

Adresse: Hillerød Bibliotek, Christiansgade 1, 3400 Hillerød

Telefonnummer: 7232 5850 

Mail: jarh@hillerod.dk

bottom of page