top of page

Lærervejledning skoda

 
producer en reklamefilm for skoda

Dette forløb henvender sig primært til højtbegavede elever i udskolingen, men kan anvendes i alle klasser. Eleverne skal agere konsulenter for Skoda i Roskilde og udarbejde en reklamefilm,  der kan fastholde kunder og måske skaffe nye kunder til butikken. Eleverne skal arbejde i grupper.

 

Konkret skal de producere følgende: 

 • Skriftlig drejebog (manuskript og storyboard)

 • Videooptagelse af reklamefilm. 

> Hvad vil det sige at være højtbegavet?

> Din rolle som lærer

> Planlæg temaforløb

fag

Fag: Dansk samt valgfaget medier.

Se læringsmål og kompetencemål under program for temadage.

Antal lektioner: 13-24

FORSLAG TIL program for temadage
TEMADAG 2

 

 

Fase 4) Find på ideer til reklamefilm
Eleverne får et crash course i kreativ tænkning og udvikler ideer til deres reklamefilm via en række idéudviklingsøvelser. 

Tidsforbrug: 1-2 lektioner

Fase 5) Vælg den bedste af jeres ideer

Eleverne introduceres til idéudvælgelsesmetoden ‘De seks tænkehatte’ og udvælger den bedste idé til deres reklamefilm. 
Tidsforbrug: 1-2 lektioner
 

Fase 6) Forbered et pitch

Eleverne forbereder et mundtligt pitch af deres idé.
Tidsforbrug: 1-2 lektioner

Fase 7) Pitch jeres idé og få feedback
Eleverne pitcher deres idé over for resten af klassen og får feedback. Tag udgangspunkt i Skodas krav til opgaven, når du giver eleverne feedback. 

Tidsforbrug: 1-2 lektioner

TEMADAG 3

 

 

Fase 8) Udarbejd en drejebog

Eleverne lærer, hvordan man udarbejder en drejebog og laver en drejebog for deres egen reklamefilm. 

Tidsforbrug: 1-3 lektioner

Fase 9) Optag jeres reklamefilm

Eleverne bruger deres drejebog som et vigtigt redskab og optager deres reklamefilm med en mobiltelefon. 

Tidsforbrug: 2-4 lektioner

Fase 10) Præsenter jeres reklamefilm

Eleverne præsenterer deres reklamefilm for Skoda og får feedback. 

Tidsforbrug: 1-2 lektioner

Fase 11) Evaluér jeres løsning og arbejdsproces 

Eleverne i gruppen evaluerer deres løsningsforslag og arbejdsproces.

Tidsforbrug: 1 lektion

TEMADAG 1


Introduktion

Forløbet indledes med, at eleverne præsenteres for opgaven via en kort video, hvor en medarbejder fra Skoda stiller opgaven. Herefter ledes eleverne gennem forløbet via nedenstående faser: 

Fase 1) Forstå jeres rolle som konsulenter

Eleverne arbejder med at forstå konsulentrollen og researcher på bilbranchen for at forstå deres kunde og den opgave, de har fået stillet. 
Tidsforbrug: 1 lektion

 

Fase 2) Bliv eksperter inden for reklamefilm

Eleverne lærer om reklamefilm, forskellige typer reklamefilm, virkemidler og appelformer.  
Tidsforbrug: 1-2 lektioner

 

Fase 3) Forstå jeres målgruppe

Eleverne beslutter sig for, hvilket produkt de vil markedsføre (f.eks. Skodas app, noget af Skodas ekstraudstyr eller en specifik Skoda-model). Herefter skal de have styr på målgruppen for deres film. 

Tidsforbrug: 2-3 lektioner

læringsmål

 

Eleverne opnår viden om: 

 • Markedsføring 

 • Hvilke virkemidler man bruger i reklamefilm

 • Hvordan man taler til en specifik målgruppe

 • Hvordan man udarbejder en drejebog

 • Hvordan man producerer en reklamefilm.

Eleverne får styrket deres evne til at: 

 • Sætte sig ind i en specifik og virkelig problemstilling

 • Researche 

 • Arbejde struktureret med idégenerering og kreativ tænkning

 • Udtænke og producere kreative løsninger 

 • Samarbejde 

 • Kommunikere deres løsninger til en aktør i virkeligheden 

 • Forholde sig reflekteret til eget arbejde.
   

Tegn på læring 

 

Eleverne: 

 • Stiller relevante spørgsmål til opgaven/udfordringen

 • Arbejder struktureret med idégenerering

 • Kommer med kvalificerede ideer 

 • Kommunikerer deres løsning til opgavestilleren på tilfredsstillende vis

 • Reflekterer over deres proces og produkt.  

kompetencemål dansk

Fremstilling:

 

Planlægning:.

 • Eleven kan tilrettelægge proces fra ide til færdigt produkt.

 • Eleven har viden om produktionsplanlægning, roller, faser, ressourcer, opgavetyper og deadlines.

 

Forberedelse:

 • Eleven kan disponere og layoute stof så det fremmer hensigten med produktet.

 

Fremstilling: 

 • Eleven har viden om varierede udtryksformer målrettet forskellige målgrupper

 

Respons:

 • Eleven har viden om genretræk.

 

Præsentation og evaluering:

 • Eleven kan layoute tekster, så det fremmer kommunikationen.

 • Eleven har viden om PR og lancering.

kompetencemål medier

Medieproduktion:

 • Eleven kan kommunikere med digitale medier i egne og fælles produktioner.

Medieanalyse:

 • Eleven kan vurdere medieproduktioner i et kulturelt perspektiv.

kontakt skoda

Skoda i Roskilde tager gerne imod skolebesøg. Kontakt virksomheden og hør, om I kan finde et tidspunkt, der passer ind i deres kalender. Alternativt kan I kontakte en Skoda-forhandler i jeres eget lokalområde.

Kontaktinfo

Navn: Mathias Vinter

adresse: Skoda Roskilde, Københavnsvej 190, 4000 Roskilde

mail: mv@skoda-roskilde.dk

bottom of page