top of page

Fase 1

forstå jeres rolle som konsulenter

I har fået stillet en opgave af virksomheden Rockwool, som I skal være konsulenter for. Inden I går i gang med at løse opgaven, skal I sætte jer ind i, hvad det vil sige at være konsulenter, og I skal arbejde med at forstå jeres kunde, altså Rockwool. I skal svare på spørgsmålene herunder. I finder svarene ved at søge på nettet og læse teksterne på opslagstavlen.
                   

  • Hvad beskæftiger Rockwool sig med?

  • Hvilke produkter tilbyder virksomheden? Giv nogle eksempler.

  • Hvilke krav har virksomheden stillet til den løsning, I skal levere?

OPSLAGSTAVLEN

Hvad vil det sige at være konsulent? 

 

Når en virksomhed eller organisation bruger konsulenter, betyder det, at de bruger folk udefra – altså folk, der ikke arbejder hos dem – til at løse en konkret opgave for dem. Det gør de enten, fordi de ikke kan løse den selv og har brug for ekspertviden, eller fordi de ønsker, at nogen udefra skal se på opgaven med friske øjne og måske komme på nogle bedre løsninger, end de selv ville kunne. Det kan også være, at organisationen har så travlt i en periode, at de er nødt til at hyre folk udefra til at løse nogle af deres opgaver.

Når man er konsulent, har man ikke frie hænder til at løse opgaven, som man selv synes, det skal være. Kunden har stillet en konkret opgave, der skal opfylde en række krav, og så er det op til konsulenten at komme med et løsningsforslag, der lever op til de krav.

Kunden vil være en tæt samarbejdspartner. Man holder måske nogle møder undervejs, hvor man taler om, hvor langt man er kommet, diskuterer forskellige ideer og bliver enige om, i hvilken retning konsulenten skal arbejde videre.

For at være en god konsulent er det nødvendigt, at man forstår, hvad det er for en slags virksomhed, man er konsulent for. Ellers kan man risikere at komme til at foreslå nogle løsninger, som slet ikke passer til virksomheden, eller som er alt for dyre eller svære at benytte.

I skal sætte jer ind i, hvad der allerede findes af løsninger, så I ikke kommer med en idé fuldstændig magen til noget, der allerede er udviklet. Når I finder på en idé til et nyt stenuldsprodukt, er det derfor en god idé at undersøge, om Rockwool allerede har noget lignende. Hvis det findes, kan det være, I har et bedre forslag til produktets design eller funktion.  

IMG_1495.JPG

Stenuld bruges til en lang række forskellige produkter, men først og fremmest til isolering. Her er Rockwool ved at konstruere en hjemløse-bolig blandt andet af stenuld. 

bottom of page