top of page

Fase 7

lav en prøve på jeres produkt  

  

I skal nu tilrette jeres ideer efter den feedback, I har fået af Rockwool. Bagefter skal I arbejde med materialet stenuld og lave en prøve på jeres produkt. Af praktiske årsager er det ikke sikkert, at I kan arbejde med alle klassens ideer ude hos Rockwool. Her har I adgang til stenuld, save, boremaskiner, høvle mm., og der vil være medarbejdere, som hjælper jer med at betjene maskinerne og bygge det, I gerne vil. Måske kan I nå at fremstille en færdig prototype på jeres produkt ude hos Rockwool, måske kun en prøve på dele af det. Hvis ikke I har mulighed for at besøge Rockwool, kan man købe stenuld i de fleste byggemarkeder og arbejde med produktet i skolens sløjdværksted. 

  • Lav en prøve på jeres produktidé og præsenter den for Rockwool. Hvis ikke I er på besøg hos Rockwool, må I aftale med virksomheden, hvordan I præsenterer jeres idé (fx via facetime). 

  • Hvis det er muligt, tilretter I jeres produkt efter den feedback, I har fået. 

bøger.jpg

OPSLAGSTAVLEN

IMG_1503.JPG

Medarbejderne hos Rockwool hjælper jer med at betjene de maskiner, som I skal bruge til at fremstille en prøve på jeres idé.  

IMG_1498.JPG

Hvordan arbejder man med stenuld? 

For at lave en prøve på jeres produkt i stenuld skal I bruge en helt almindelig fukssvans (sav) eller en særlig rockwool-kniv til at skære i materialet. Desuden skal I bruge nogle materialer til at bygge sammen med stenulden for at fremstille jeres prototype. Det vil typisk være træplader eller forskalningsbrædder, men I kan også bruge stof og net til at sætte uden på stenulden. 

Hvad er en prototype?

En prototype er en testversion af en opfindelse. 
Det er altså en fungerende version af noget, man måske gerne, på et senere tidspunkt, vil sætte i produktion. Ideen med en prototype er at teste design og funktionalitet. 

IMG_1507.JPG
bottom of page