top of page

Fase 8

præsenter jeres idé for skoleledelsen

I har nu udviklet en idé til et nyt produkt ud af stenuld, og I har lavet en prøve eller måske en hel prototype på jeres produkt. Det er nu tid til, at I præsenterer jeres idé for skoleledelsen, da jeres produkt jo er noget, der kan forbedre hverdagen for skolens elever. Tilret den præsentation, I lavede til Rockwool, så I kan bruge den til at præsentere ideen over for skoleledelsen. Alternativt kan I præsentere jeres idé over for elevrådet, som så bringer ideen videre til skoleledelsen, hvis de synes, den er god nok. I skal svare på ​nedenstående spørgsmål i jeres præsentation. 

  • Hvordan kan jeres idé være med til at forbedre hverdagen for skolens elever?

  • Hvad kræver det at gennemføre ideen?

  • Hvor mange elever vil få glæde af ideen?

  • Er ideen så god, at skolen kan bruge den til at promovere sig, f.eks. i forhold til bæredygtighed, indeklima eller arbejdsmiljø?

bottom of page