top of page

FASE 7

pitch JERES Idé og få feedback

  

I skal nu fremlægge det pitch, som I forberedte i forrige fase.  

  • Pitch jeres idé og ret den evt. til efter den feedback, I får. 

bottom of page