top of page

Temadage for højtbegavede elever

Elevkonsulenterne er tænkt som et materiale til afholdelse af et eller flere temadagsforløb for højtbegavede elever i udskolingen. Tanken er at tage de højtbegavede elever ud af den almindelige klasseundervisning og undervise dem sammen med andre højtbegavede elever fra samme skole og/eller fra andre af kommunens skoler. Materialet kan dog også sagtens bruges af almindelige klasser, hvor de højtbegavede sættes sammen i en gruppe. og dermed får mulighed for at blive udfordret mere end i den normale klasseundervisning. 

 

Sådan udvælger du de højtbegavede elever

For ikke at skabe unødige konflikter er det vigtigt, at det ikke er eleverne selv, der melder sig, men skolen, der udpeger de elever, som skal tages ud af den almindelige undervisning for at deltage i temadagene. Før I udvælger, hvilke elever der skal deltage, kan I med fordel læse om at være højtbegavet, og hvad der karakteriserer højtbegavede elever. Hvis ikke skolen har højtbegavede elever nok, kan I vælge at tage nogle af de fagligt dygtigste elever, som gerne vil udfordres og lære noget mere, med på temadagene. 

Sådan kommunikerer du til forældre og elever om forløbet

Det er en god idé at kommunikere ud til alle forældre og elever om temadagene, så ingen undrer sig over, hvorfor nogle elever er taget ud af undervisningen, mens andre ikke er. Forklar eventuelt, at I har udvalgt nogle elever, som trænger til ekstra udfordringer. Hvis nogen føler sig forbigået, så sig for eksempel, at det er positivt, at de også gerne ville have deltaget i temadagene, og at de måske vil få mulighed for at deltage en anden gang.

 

> Læs hvordan Bregninge-Bjergsted Friskole udvælger højtbegavede elever, og hvordan de kommunikerer til forældrene

Sørg for at friholde eleverne

Det er vigtigt fra starten at kommunikere til de elever, der skal deltage i temadagene, at de er fritaget fra den almindelige undervisning, mens temadagene står på. De skal altså hverken lave almindelige lektier eller afleveringer i perioden. Meld tydeligt ud, at skolen tager ansvar for, at de ikke kommer bagud, ellers vil nogle elever føle et for stort pres og måske ikke have lyst til at deltage i temadagene. 

Deltagelse af virksomheder

Flere af de virksomheder/organisationer, der stiller konsulentopgaver, deltager gerne i en temadag, hvor de uddyber opgaven, besvarer spørgsmål fra eleverne undervejs og giver eleverne feedback på deres løsningsforslag. I kan også sagtens afholde temadage uden en repræsentant fra virksomheden. I så fald indleder I forløbet ved at afspille den video, hvor en repræsentant fra virksomheden stiller opgaven.

planlæg temaforløbet
trin for trin

1) Vælg hvilken konsulentopgave eleverne skal arbejde med. Se lærervejledninger til de otte forskellige konsulentopgaver nederst på siden. 

2) Kontakt evt. virksomheden og indgå en aftale om deres rolle i forløbet. Se kontaktinfo under de forskellige lærervejledninger nederst på siden. 

3) Beslut om temadagene kun skal være for elever på din skole eller også fra andre skoler.

4) Kontakt andre skoler, hvis I ønsker at samle elever fra flere skoler. 

5) Forelæg projektet for skolens lærere og evt. lærere fra andre skoler. Brug eventuelt powerpointen herunder.  

Skærmbillede 2020-10-02 kl. 18.33.47.png

6) Udvælg de højtbegavede elever, som skal deltage i temadagene. Læs de gode råd i teksten til venstre.

7) Kommuniker til forældre og elever om forløbet. Læs de gode råd i teksten til venstre. 

8) Planlæg lærerdækning og book lokaler til forløbet. Brug planlægningsskemaet, som du finder under de forskellige lærervejledninger herunder. 

9) Tilret programmet for temadagene, så det passer til skolens skema. Under hver lærervejledning finder du et forslag til program for temadage. 

IMG_0820.JPG

HILLERØD BIBLIOTEK

Få flere unge til at bruge Hillerød Bibliotek
Fag: Dansk og valgfaget medier

IMG_0685.JPG

BONDEGAARDEN

Hjælp Bondegaarden med at leve op til FN's verdensmål.
Fag: De naturvidenskabelige fag og dansk

IMG_1922.JPG

ROCKWOOL

Hjælp Rockwool med at opfinde et nyt produkt ud af stenuld.
Fag: Håndværk og design, dansk, samfundsfag, naturvidenskab.

Skærmbillede 2019-09-11 kl. 09.39.50.png

FØTEX

Hjælp Føtex med at få flere til at søge ind på deres elevuddannelser.
Fag: Dansk, job & uddannelse

bil.jpg

SKODA

Hjælp Skoda med at lave en reklamefilm. 
Fag: Dansk og valgfaget medier

bøger.JPG

ARWOS

Hjælp genbrugspladsen med at få folk til at sortere affaldet korrekt.
Fag: Geografi og dansk

belysning.jpg

VERDO

Hjælp Verdo med at energioptimere skolen. 
Fag: Geografi, fysik/kemi og biologi

bottom of page