top of page

Fase 6

vælg de bedste af jeres ideer

  

 

 

 

 

Nu skal I udvælge den af jeres ideer, som I synes er bedst. Det gør I ved at bruge metoden ‘De 6 tænkehatte’, som er en metode til at se kritisk på sine ideer og se styrker og svagheder ved ideerne. Metoden bliver brugt af store virksomheder over hele verden, når de skal arbejde med deres ideer.  

Når man arbejder med tænkehattene, leger man, at alle i gruppen har den samme farve hat på samtidig, og det er farven på hatten, der styrer, hvordan man skal se på ideen. Ideen er, at man tvinger alle i gruppen til at se på ideen på en bestemt måde på samme tid. På den måde kan man meget bedre tale sammen om ideen.

  • Vælg en mødeleder. Mødelederen har den blå hat på og er den, der styrer øvelsen. 

  • Gennemgå den første idé ved at tage tænkehattene på en for en. 

  • Når I har været alle hattene igennem, går I videre til den næse idé.

  • Beslut hvilken idé I vil arbejde videre med. Hvis I ikke er enige, stemmer I om det i gruppen.

OPSLAGSTAVLEN


 

Hvid: information/fakta

Tal om hvad I ved om ideen og grundlaget for den. Fokuser på fakta og data. Indsaml data hvis nødvendigt.

 

Rød: følelser/intuition

Hvad siger jeres mavefornemmelse? Hvad tænker I umiddelbart om ideen? Føles den god? Brug jeres intuition. Tag en runde, hvor alle i gruppen fortæller, hvordan de har det med ideen.

 

Grøn: Kreativitet

Vær kreative og videreudvikl på ideen. Hvordan kan I gøre den endnu bedre?

 

Gul: Styrker

Hvad er styrkerne ved ideen? Er der særlige fordele ved ideen? Det kan f.eks. være, at den er nem at gennemføre, eller at den er meget nytænkende.

 

Sort: Svagheder

Se på alle de svagheder og problemer, der kan være ved ideen. Hvad kan gå galt? Hvad kan være svært at få til at fungere osv.

 

Blå: Mødelederens hat
Den blå hat er anderledes end de andre hatte. Den bæres nemlig kun af mødelederen, som er den, der styrer tiden og sørger for, at alle deltagerne holder sig til den tænkemåde, som passer til den farve hat, gruppen har på. Den blå hat opsummerer, hvad gruppen har besluttet.

Metoden ‘De 6 tænkehatte’ er udviklet af Edward De Bono, der er blevet verdenskendt og har vundet flere priser for sit arbejde med bl.a. metoden ‘De 6 tænkehatte’.

de 6 tænkehatte

hvid-hat.gif
rød-hat.gif
grøn-hat.gif
sort-hat.gif
blå-hat.gif
gul-hat.gif
bottom of page