top of page

Fase 7

BeSkriv udstillingen og tegn en skitse  

I har nu besluttet jer for, hvilke af jeres ideer I vil arbejde videre med – altså hvad jeres udstilling skal formidle, og hvilke elementer udstillingen skal bestå af. Nu skal I beskrive jeres udstilling i en kort tekst og tegne en skitse over, hvordan udstillingen skal placeres i brønden. I kan strukturere jeres arbejde ud fra nedenstående spørgsmål. 

  • Beskriv jeres udstilling; Hvor kan man se udstillingen? Hvem henvender den sig til? Hvad lærer man på udstillingen? Hvad er det interessante ved den? 

  • Print plantegningerne over udstillingsbrøndens to etager ud og tegn ind, hvor jeres forskellige udstillingsposter skal være.    

  • Kom med eksempler på, hvad en eller flere udstillingsposter skal bestå af og omhandle.  

OPSLAGSTAVLEN

Plantegning.png
underetage-plantegning.png

Download plantegningerne af de to rum og tegn ind, hvor jeres udstillingsposter skal placeres. De grønne markeringer er gulvareal, så det er altså her, udstillingen kan placeres. Brønden er ca. 12 meter i diameter, mens gangarealet i nederste plan (herover) er ca. to meter bredt.

bottom of page