top of page

Fase 2

lær om forskellige energikilder

I har nu lært, hvad det vil sige at være konsulenter, og I har sat jer ind i, hvad det er for en virksomhed, der har stillet jer en opgave. Før I kan løse opgaven – at komme med forslag til, hvordan skolen skal energioptimeres – skal I lære om forskellige energikilder. I skal svare på nedenstående spørgsmål. I finder svarene på opslagstavlen og på nettet. ​

 • Hvordan laver man strøm i Danmark?

 • Hvilke forskellige energikilder findes der?

 • Hvor bæredygtige er de forskellige energikilder?

 • Hvilken udvikling er der sket i brugen af energikilder?

OPSLAGSTAVLEN

net af ledninger og elkabler

Den strøm, du f.eks. bruger til din bærbare computer, kan være en blanding af dansk strøm, norsk vandkraft, svensk atomkraft og tysk kulkraft. Strømmen bliver nemlig ikke blot produceret i Danmark, men også i de omkringliggende lande, idet Danmark er sammenflettet med Sverige, Norge og Tyskland via et større net af ledninger og elkabler.

Klik på kortet og se energiforsyningen i dette øjeblik. Kilde: Energinet.dk

energinettet.png

energikilderne påvirker miljøet forskelligt
 

Fordelen ved at producere strøm fra vind, vand og sol er, at det ikke udleder ret meget CO2 i forhold til f.eks. kul eller naturgas. Her kan du se, hvor meget CO2 der udledes, hver gang der produceres 1 kWh strøm: 

 

Fossile brændstoffer:

 • Kul = 1001 g 

 • Naturgas = 469 g 

 

Bæredygtige energikilder:

 • Sol = 46 g 

 • Biomasse = 18 g 

 • Atomkraft = 16g 

 • Vind = 12 g 

 • Vandkraft = 4 g 

 

Kilde: 2011 IPCC aggregated results of the available literature

mindre CO2-udledning

Skærmbillede 2020-01-17 kl. 10.55.40.png

Fordi mere og mere af den strøm, vi bruger i Danmark, kommer fra vind, vand og sol, udledes der mindre og mindre CO2, når der produceres el. Grafen viser, hvordan CO2-udledningen fra elproduktion er faldet de seneste ti år. 

 

CO2-udledningen svinger afhængig af vind og vejr. Når det blæser meget, så vindmøllerne snurrer, udleder elproduktionen mindre CO2, mens hård vinter og kulde giver højere CO2-udledning, fordi der skal produceres mere varme. 
 

Kilde: Energinet.dk

mange forskellige energikilder

Meget af den strøm, vi danskere bruger, er baseret på kul, gas og a-kraft – altså fossile energikilder, som ikke er vedvarende, hvilket betyder, at kilderne slipper op en dag. Danmark er dog i gang med at skære ned på disse energikilder og går mere og mere over til vedvarende energikilder som f.eks. vindmøller. 

Skærmbillede 2020-01-17 kl. 10.25.33.png

Tæt på halvdelen af den strøm, vi trækker ud af stikkontakterne til køleskabe, computere, elvarme mm., kommer fra vindenergi. Kilde: energinet.dk  

Hvad er fossile brændstoffer?

Fossile brændstoffer er primært olie, kul og naturgas, som ligger i undergrunden og er dannet for mange millioner år siden af planter og dyr. Fossile brændstoffer er baseret på organisk materiale og er derfor rige på kulstoffer.

På kraftværket sker en forbrænding, hvorved brændstofferne bliver omdannet til energi, og der udledes drivhusgasser, primært C02, som skader klimaet.

Ud over at skade klimaet er de fossile brændstoffer en begrænset kilde til energi, da der kun er en vis mængde olie, kul og naturgas i undergrunden. Derfor skal der i fremtiden anvendes flere vedvarende energikilder.

Se hvordan et kraftværk fungerer i denne video fra skolekontakten hos NRGi. 

kan man opbevare energi?

Fordelen ved vedvarende energikilder er, at de ikke forurener klimaet nær så meget som energi fra fossile brændstoffer. Men hvordan kan man være sikker på at have energi nok, når det ikke blæser, eller solen ikke skinner? 

 

I nogle perioder, hvor det blæser rigeligt, og solen skinner, bliver der produceret mere energi, end vi bruger. En af fremtidens udfordringer bliver at opbevare den vedvarende energi, som bliver overproduceret, så man også kan få strøm til stikkontakterne på en mørk og vindstille vinterdag.

Kilde: Verdo-el-deklaration 2017

bottom of page