top of page

Fase 6

kom med forslag der ændrer elever og ansattes adfærd

Energioptimering handler også om at ændre adfærd hos de mennesker, der bruger en bygning. Derfor skal I komme med nogle forslag til, hvad elever og medarbejdere på skolen selv kan gøre noget for at nedbringe energiforbruget. I skal lave en liste med de ideer, som I tror vil have den største effekt på jeres skole. I skal altså bruge jeres kendskab til skolen og dens indretning og energiforbrug og jeres kendskab til elever og ansatte, når I kommer med forslag. I finder inspiration på opslagstavlen.

  • Find på nogle tiltag, der kan få elever og ansatte til at ændre adfærd, der kan være med til at nedbringe energiforbruget på skolen. 

OPSLAGSTAVLEN

hvad kan elever og ansatte selv gøre for at bruge mindre energi?

Her er nogle tiltag, der kan få elever og ansatte til at tænke over at spare på energien. Find selv på flere og udvælg dem, som I synes passer bedst til jeres skole. 
 

  • Sænk temperaturen i klasselokalet – tag varmere tøj på. 

  • Sluk apparter i stedet for, at de står på stand by, når de ikke bruges.

  • Udpeg klassens “energi-dukse”, der har ansvar for at slukke lyset, lukke vinduerne og skrue ned for varmen, når skoledagen er slut. 

  • Indfør en konkurrence om den mest energivenlige klasse på skolen. 

  • Lav en quiz om skolens energiforbrug. 

  • Lav nogle plakater eller en udstilling om skolens energiforbrug.

  • Lav en Idékonkurrence - hvilken klasse kan komme med de bedste forslag til energibesparelser?

belysning.jpg

Det er ikke nok, at skolen f.eks. udskifter elpærerne for at spare på energiforbruget. I skal også komme med forslag til, hvordan man kan påvirke ansatte og elevers adfærd, så de sparer på energien. Foto: Verdo 

bottom of page