top of page

Lærervejledning Føtex

 
FÅ FLERE TIL AT SØGE ELEVPLADS HOS FØTEX

Dette forløb henvender sig primært til højtbegavede elever i udskolingen, men kan anvendes af alle klasser. Eleverne skal agere konsulenter inden for rekruttering og udvikle en strategi for, hvordan Føtex kan få flere unge til at søge ind på deres elevuddannelser. Eleverne skal arbejde i grupper á 2-4 elever.

 

Konkret skal de producere følgende: 

 • En skriftlig rekrutteringsstrategi med forslag til kommunikationsprodukter (f.eks. plakater) samt aktiviteter (f.eks. skolebesøg eller deltagelse på messer) 

 • En mundtlig præsentation af strategien 

 • Eksempler på et eller flere af de kommunikationsprodukter, som indgår i strategien (f.eks. plakater, opslag på sociale medier, pjecer).
   

> Hvad vil det sige at være højtbegavet?

> Din rolle som lærer

> Planlæg temaforløb

fag

Primært fag: Dansk samt Job og uddannelse

Se læringsmål, tegn på læring og kompetencemål under program for temadage.


Antal lektioner: 18-26

FORSLAG TIL program for temadage
TEMADAG 2

 

Fase 5) Vælg de bedste af jeres ideer

Eleverne introduceres til idéudvælgelsesmetoden ‘De seks tænkehatte’ og udvælger de bedste ideer til kommunikationsløsninger.

Tidsforbrug: 2 lektioner

 

Fase 6) Lav en rekrutteringsstrategi

Eleverne udarbejder en rekrutteringsstrategi, der indeholder de udvalgte kommunikationsløsninger. Du kan evt. vælge at klassen laver en samlet rekrutteringsstrategi, og at grupperne efterfølgende producerer forskellige kommunikationsprodukter. 

Tidsforbrug: 2-3 lektioner

Fase 7) Producer eksempler på kommunikationsprodukter eller beskriv en aktivitet

Eleverne producerer et eller to af de kommunikationsprodukter, som de har foreslået i deres strategi, eller beskriver deres aktivitet. Det er vigtigt at slå fast, at deres kommunikationsstrategier og produkter skal være af professionel kvalitet - det er altså ikke nok, at lave en håndskrevet planche.

Tidsforbrug: 2-5 lektioner

TEMADAG 3

 

 

Fase 8) Forbered en præsentation af jeres arbejde

Eleverne forbereder en mundtlig præsentation af deres rekrutteringsstrategi og deres kommunikationsprodukter. Til brug for præsentationen skal de lave et slideshow, der max. må vare syv minutter. 

Tidsforbrug: 2-3 lektioner

Fase 9) Præsenter jeres arbejde for Føtex

Eleverne præsenterer deres strategi og deres kommunikationsprodukter for Føtex (eller dig som lærer), som giver feedback i forhold til de krav, Føtex har stillet til strategien. Hvis det er muligt, tilretter eleverne kommunikationsprodukterne ud fra den feedback, de har fået.
Tidsforbrug: 2-3 lektioner

Fase 10) Evaluer processen

Grupperne evaluerer deres løsningsforslag og arbejdsproces.

Tidsforbrug: 1 lektion

TEMADAG 1


 

Introduktion

Forløbet indledes med, at eleverne præsenteres for udfordringen via en kort video, hvor en medarbejder fra Føtex i Roskilde fortæller om udfordringen. Herefter ledes eleverne gennem forløbet via nedenstående faser:

 

Fase 1) Forstå jeres rolle som konsulenter

Eleverne arbejder med at forstå konsulentrollen og researcher på Føtex for at forstå deres kunde og den opgave, de har fået stillet.

Tidsforbrug: 1 lektion

Fase 2) Sæt jer ind i Føtex’ elevuddannelser

Eleverne sætter sig ind i Føtex’ forskellige elevuddannelser, og hvilke job og karrieremuligheder de giver adgang til, samt undersøger hvordan Føtex rekrutterer elever i dag. Desuden interviewer de nogle butikselever i Føtex for at blive klogere på, hvad de godt kan lide ved uddannelserne – eller de interviewer unge i deres netværk om deres viden om og holdning til elevuddannelserne.

Tidsforbrug: 2-3 lektioner

Fase 3) Bliv eksperter i rekruttering

Eleverne lærer om rekruttering, hvilke rekrutteringsmetoder og kommunikationsprodukter der findes, og hvordan man indtænker målgrupper i sin formidling.

Tidsforbrug: 2 lektioner

Fase 4) Find på ideer til budskaber og metoder

Eleverne får et crash course i kreativ tænkning, læser om innovative rekrutteringseksempler, og gennem konkrete idéudviklingsøvelser udvikler de ideer til kommunikationsløsninger.

Tidsforbrug: 2-3 lektioner

Læringsmål

 

Eleverne opnår viden om: 

 • Rekrutteringsmetoder

 • Karrieremuligheder i detailbranchen

 • Modtagerrettet kommunikation

 • Markedsføring 

 • Virkemidler og appelformer

 • Målgrupper

 • Produktion af kommunikationsprodukter.
   

Eleverne får styrket deres evne til at: 

 • Sætte sig ind i en specifik og virkelig problemstilling

 • Researche 

 • Arbejde struktureret med idégenerering og kreativ tænkning

 • Udtænke og producere kreative løsninger 

 • Samarbejde 

 • Kommunikere deres løsninger til en aktør i virkeligheden 

 • Forholde sig reflekteret til eget arbejde.  


Tegn på læring

Eleverne: 

 • Stiller relevante spørgsmål til opgaven/udfordringen

 • Arbejder struktureret med idégenerering

 • Kommer med kvalificerede ideer 

 • Kommunikerer deres løsning til opgavestilleren på tilfredsstillende vis

 • Reflekterer over deres proces og produkt.  

kompetencemål dansk

 

Under Fremstilling understøttes:

Planlægning:

 • Eleven kan tilrettelægge proces fra ide til færdigt produkt

 • Eleven har viden om produktionsplanlægning, roller, faser, ressourcer, opgavetyper og deadlines

 • Eleven har viden om komplekse fremstillingsprocesser.

Forberedelse:

 • Eleven kan forberede større multimodale produktioner.

Fremstilling: 

 • Eleven kan fremstille større multimodale produktioner

 • Eleven har viden om varierede udtryksformer målrettet forskellige målgrupper.

Præsentation og evaluering:

 • Eleven kan layoute tekster, så det fremmer kommunikationen.

kompetencemål job og uddannelse
 

 • Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

 • Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelse og erhvervs- og jobmuligheder

 • Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere. 

kontakt føtex

Føtex på Ro's Torv i Roskilde tager gerne imod skolebesøg. Kontakt virksomheden og aftal, hvornår det passer ind i deres kalender. Alternativt kan I kontakte Føtex i jeres eget lokalområde og høre, om de vil samarbejde med jer om undervisningsforløbet,  

Kontaktinfo

Navn: Malene Florentz

adresse: Føtex, Ro's Torv 41, 4000 Roskilde

telefonnummer: 4633 9603

mail: malene.florentz@foetex.dk

bottom of page