top of page

Fase 11

Evaluer resultat og proces

Evaluering er en vigtig del af et projekt. Det er her, I undersøger, hvordan jeres proces har været, og om I fik løst opgaven på en måde, der lever op til de krav, som Skoda har stillet. Når man tager sig tid til at evaluere, giver man sig selv mulighed for at tænke over, hvad man kunne have gjort anderledes – og hvad man måske kan gøre på en smartere måde næste gang. Diskuter og besvar spørgsmålene herunder. 

 

 

  • Lykkedes det at komme med et løsningsforslag, som lever op til Skodas krav og ønsker? 

  • Hvis ikke, hvad skulle der til for, at det kunne lykkes?

  • Hvad fungerer godt ved jeres reklamefilm?

  • Hvilke svagheder er der ved jeres reklamefilm? 

  • Er der noget, I burde have gjort anderledes? Hvis ja, hvad?

  • Hvad ville I gøre anderledes, hvis I skulle lave projektet igen?  

bottom of page