top of page

Fase 11

Evaluer jeres løsning og proces

Evaluering er en vigtig del af et projekt. Det er her, I undersøger, hvordan jeres proces har været, og om I fik løst opgaven på en måde, der lever op til Vandcenter Syds ønsker. Når man tager sig tid til at evaluere, giver man sig selv mulighed for at tænke over, hvad man kunne have gjort anderledes – og hvad man måske kan gøre på en smartere måde næste gang. Diskuter og besvar spørgsmålene herunder. 

 

 

  • Lykkedes det at komme med et løsningsforslag, der lever op til Vandcenter Syds ønsker?

  • Hvis ikke, hvad skulle der til for, at det var lykkedes?

  • Hvad fungerer godt ved jeres løsningsforslag?

  • Hvilke svagheder er der ved jeres løsningsforslag? 

  • Er der noget, I burde have gjort anderledes? Hvis ja, hvad?

  • Hvad ville I gøre anderledes, hvis I skulle lave projektet igen?  

bottom of page