top of page

Fase 1

forstå jeres rolle som konsulenter

I har fået stillet en opgave af Hillerød Bibliotek, som I skal være konsulenter for. Inden I går i gang med at løse selve opgaven, skal I sætte jer ind i, hvad det vil sige at være konsulent, og I skal arbejde med at forstå jeres kunde, altså Hillerød Bibliotek. I kan hente hjælp på opslagstavlen nedenfor samt søge på nettet. I skal svare på følgende spørgsmål:
                   

  • Hvad beskæftiger biblioteket sig med?

  • Hvad er bibliotekets opgaver? 

  • Hvilke produkter/ydelser tilbyder biblioteket? Giv nogle eksempler.

OPSLAGSTAVLEN

Hvad vil det sige at være konsulent? 

 

Når en virksomhed eller organisation bruger konsulenter, betyder det, at de bruger folk udefra – altså folk, der ikke arbejder hos dem – til at løse en konkret opgave for dem. Det gør de, enten fordi de ikke kan løse opgaven selv og har brug for ekspertviden, eller fordi de ønsker, at nogle udefra skal se på opgaven med friske øjne og måske komme på nogle bedre løsninger, end de selv ville kunne. Det kan også være, at organisationen har så travlt i en periode, at de er nødt til at hyre folk udefra til at løse nogle af deres opgaver.

Når man er konsulent, har man ikke frie hænder til at løse opgaven, som man selv synes, det skal være. Kunden har stillet en konkret opgave, der skal opfylde en række krav, og så er det op til konsulenten at komme med et løsningsforslag, der lever op til de krav.

Kunden vil være en tæt samarbejdspartner. Man holder måske nogle møder undervejs, hvor man taler om, hvor langt man er kommet, diskuterer forskellige ideer og bliver enige om, i hvilken retning konsulenten skal arbejde videre.

For at være en god konsulent er det nødvendigt, at man forstår, hvad det er for en slags organisationen, man er konsulent for. Ellers kan man risikere at komme til at foreslå nogle løsninger, som slet ikke passer til organisationen, eller som er alt for dyre eller svære for organisationen at benytte. 

I skal også sætte sig ind i, hvad der allerede findes af løsninger, så I ikke foreslår noget, som allerede er lavet. Når I f.eks. finder på en idé til et reklameprodukt, er det en god idé at undersøge, om Hillerød bibliotek allerede har noget lignende.

IMG_5760.jpg

I Hillerød Biblioteks 
virksomhedsplan kan I læse om bibliotekets opgaver og rolle. 

Hillerød Biblioteks facade. Hvordan kan man f.eks. bruge facaden til at gøre opmærksom på bibliotekets tilbud?

IMG_3185.JPG
IMG_0837.JPG

Kan man gøre bibliotekets indgangsparti mere indbydende for unge som en del af strategien?

bottom of page