top of page

FASE 4

bliv eksperter i at lave udstillinger  

I skal nu lære om kuratering, det vil sige de forskellige formidlingsprodukter og præsentationsformer, man kan bruge, når man arbejder med formidling i et fysisk rum.​ Svar på spørgsmålene herunder. I finder svarene ved at researche/søge på nettet og ved at læse teksterne på opslagstavlen. 

 • Hvad er kuratering?

 • Hvorfor er det vigtigt at kuratere? 

 • Hvad er performativ kuratering? 

OPSLAGSTAVLEN

Hvad er kuratering? 

En kurator på et museum er den person, der står for at kuratere udstillingen. Det vil sige at udvælge de genstande, der skal udstilles, og sætte dem op i et fysisk rum på en måde, så udstillingens overordnede tema og fortælling træder frem. 

En udstilling er nemlig ikke bare en samling af genstande i et rum. For at noget kan kaldes for en udstilling, skal det have et overordnet tema og en overordnet fortælling. En udstilling er altså en samling af noget, som tilsammen har et overordnet tema. På et kunstmuseum er det en samling af kunstværker, på et historisk museum kan det være en samling af historiske genstande osv. 

Hvad laver en kurator?

Kuratoren er den person, som står for at lave udstillingen. Som kurator skal man blandt andet: 
 

 • Arbejde med udstillingens tema og titel.
   

 • Vælge hvilken overordnet fortælling der skal være i udstillingen. 
   

 • Udvælge nogle udstillingsgenstande, der understøtter udstillingens tema og den overordnede fortælling. 
   

 • Sætte fokus på bestemte ting ved en genstand, man udstiller. F.eks. hvorfor den er vigtig, hvilken betydning den har haft historisk set eller lignende.

Gammelt_vandrør_af_træ.jpg

Gammelt vandrør af træ. 

Genstande fortæller historier


De fleste genstande kan fortælle flere forskellige historier afhængig af, hvad man fokuserer på ved genstanden. Et gammelt rør, man har brugt til at lave rent drikkevand i gamle dage, kan f.eks. være med til at fortælle en historie om, hvordan man måske manglede rent drikkevand, og hvad det betød for folk. Måske blev nogle syge af vandet. 

 

Men det kan også fortælle historien om, hvilke tekniske metoder man brugte til at lave drikkevand dengang. Hvad man fokuserer på afhænger af, hvad man udstiller sammen med røret. Man skal altså finde ud af, hvad man vil fortælle med hver enkelt genstand, og hvordan det passer ind i det overordnede tema og den overordnede fortælling for udstillingen. 

Hvad er performativ kuratering?

Performativ kuratering er en metode, man kan bruge til at præsentere en udstilling eller arrangere en begivenhed. Metoden indeholder performative elementer – altså virkemidler fra teaterverdenen og performancekunsten. 

En performativ kurateret udstilling/begivenhed taler ofte til flere sanser på en gang; f.eks. synssansen ved at der er noget at se på og høresansen ved, at der f.eks. er musik. 

Virkemidler ved performativ kuratering

 • Sanselighed: Budskabet formidles, så det taler til flere forskellige sanser på en gang, f.eks. både at høre, føle, lugte og se. 
   

 • Interaktion: I performativ kuratering tænker man udstillingen som et socialt rum. Derfor bruger man ofte virkemidler, der direkte involverer de besøgende, f.eks. skal de selv deltage aktivt i udstillingen.  
   

 • Passende forstyrrelser: Man kan skabe ekstra opmærksomhed ved at benytte elementer, som skaber forstyrrelse i oplevelsen.  
   

 • Rumdesign: En performativ kurator vil ofte tænke meget i rumdesign og scenografi og forsøge at skabe en totaloplevelse. Det vil sige, at kuratoren tænker meget over indretningen af rummet, oplevelsen af rummet, stemningen i rummet, og hvordan man kan udnytte det specifikke sted. Nogle udstillinger finder sted i helt almindelige og måske lidt kedelige lokaler, mens jeres udstilling finder sted i en gammel vandværksbrønd, som er special og har en særlig stemning. 

Kilder: xenodoxia.dk m.fl.  

bottom of page