top of page

Fase 8

planlæg og beskriv en aktivitet 

 

I har nu beskrevet jeres udstilling og tegnet en skitse over, hvordan udstillingen skal indrettes i brønden. Der kan kun være 15 gæster i brønden ad gangen, dvs. halvdelen af en skoleklasse. Derfor skal I nu planlægge og beskrive en aktivitet, som den anden halvdel af klassen kan lave i Vandcenter Syds skolelokale imens. Besøget i brønden varer ca. 15-20 minutter, så det må jeres aktivitet også gerne tage at gennemføre. I kan hente inspiration på opslagstavlen. Beskriv jeres aktivitet ved at svare på spørgsmålene herunder. 

  • Navn på aktiviteten

  • Formålet med aktiviteten

  • Hvilke remedier skal man bruge for at lave aktiviteten? 

  • Hvad består aktiviteten af, og hvordan gennemfører man den?

  • Kræver det noget af Vandcenter Syds personale at sætte aktiviteten i gang, eller kan eleverne gennemføre aktiviteten selv, mens læreren er nede i brønden med den anden halvdel af klassen? 

OPSLAGSTAVLEN

ideer til aktiviteter

Brug den viden, I har fået om vand, til at finde på en eller flere aktiviteter, man kan lave som besøgende på Vandcenter Syd. Det kan fx være: 

  • En quiz om vand, enten i papirform eller digitalt, fx kahoot

  • Et spørgeskema om elevernes eget vandforbrug

  • En lille video eller powerpoint om vand

  • Praktiske forsøg med vand

  • En sanseøvelse, hvor der f.eks. indgår lys, lyde eller fysiske elementer.

sten.png

I dag har Vandcenter Syd en aktivitet, der går ud at filtrere urenheder fra vand ved at hælde det igennem sten og forskellige jordarter. 

bottom of page