top of page

Fase 4

undersøg energiforbruget på skolen

Efter I har lært om energikilder, og hvor bæredygtige de forskellige energikilder er, er det nu tid til at gennemgå energiforbruget på jeres skole. I skal undersøge, hvor meget energi skolen bruger, og hvordan skolen kan spare på energien. Hvis det er muligt, kommer der en medarbejder fra energikoncernen Verdo ud på skolen og gennemgår skolens energiforbrug sammen med jer. Ellers må I lave gennemgangen sammen med pedellen eller jeres lærer. I skal svare på nedenstående spørgsmål. I finder svarene på opslagstavlen og ved at søge på nettet. Til sidst skal I beslutte, hvilke forslag til tekniske løsninger I vil anbefale at gennemføre. 

 • Hvor på skolen bruges der energi i form af strøm, varme og vand?

 • Hvor stort er skolens energiforbrug til henholdsvis strøm, varme og vand?

 • Hvad svarer forbruget til pr. kvadratmeter og pr. elev?

 • Hvordan har forbruget udviklet sig de senere år?

 • Hvilke muligheder har skolen for at spare på energien?

OPSLAGSTAVLEN

Sådan spotter du energispild på skolen

 

 • Undersøg om der er unødvendigt forbrug nogle steder på skolen. Det kan f.eks. være vinduer, der står på klem eller er punkterede, tændt lys eller tændte apparater eller varmeapparater i lokaler, der ikke bliver brugt eller er blokeret. 
   

 • Undersøg om der er vandhaner, der står og drypper, om der er utætte vinduer eller døre eller andre ting, der kan repareres for at nedbringe energiforbruget.
   

 • Undersøg isoleringen i varmtvandsrørene i lokalerne og i skolens varmerum. 
   

 • Undersøg om der er god ventilation, så varmen kan cirkulere rundt i lokalerne. Det er vigtigt at udskifte luften, da fugtig luft i lokalet bruger mere energi på opvarmning. 
   

 • Spørg evt. skolens pedel, om varmen sænkes automatisk, når skolen lukker, og om der slukkes for de elektriske vandvarmere mm. 
   

Kilde: Sådan sparer skoler energi

udregn forbruget pr. elev og pr. kvadratmeter
 

Spørg skolens pedel eller servicemedarbejder, hvor stort skolens energiforbrug er til henholdsvis varme, strøm og vand om året. 
 

 • Regn ud, hvor stort strømforbruget er pr. elev og pr. kvadratmeter. Hvis forbruges kan opdeles, så regn ud, hvor meget strøm der bruges til henholdsvis belysning, ventilationsanlæg, varmeanlæg mm. 
   

 • Regn ud, hvor stort skolens årlige varmeforbrug er pr. elev og pr. kvadratmeter.
   

 • Regn ud, hvor stort skolens årlige vandforbrug er pr. elev og pr. kvadratmeter. 
   

 

Tjek udviklingen i din skoles energiforbrug


Efter I har undersøgt skolens energiforbrug, kan I undersøge, hvordan forbruget har været tidligere. Statens Byggeforskningsinstitut har lavet en oversigt over 1000 skolers forbrug af el, varme og vand samt CO2-påvirkning fra 2000 og nogle år frem. Hvis jeres skole var med i undersøgelsen, kan I undersøge, hvordan forbruget har ændret sig i årenes løb. Ellers kan I få oplyst energiforbruget gennem årene af skolens ledelse.
 

 • Hvordan har skolens forbrug været tidligere i forhold til, hvordan forbruget er i dag?
   

 • Er energiforbruget faldet, stagneret eller steget? Hvis energiforbruget er faldet, så undersøg,  hvad skolen har gjort for at spare på energien.
   

Kilde: tjekskoleforbrug.dk

hvordan opvarmes skolen? 

 

Hvilken energikilde bruger skolen til opvarmning af lokaler og opvarmning af vand? Undersøg om skolen bruger fyringsolie, naturgas eller fjernvarme til at varme skolen op med. Ved at skifte energikilde kan skolen måske blive mere miljøvenlig og måske også spare penge. 
 

Varmekilden på skoler vil typisk være fjernvarme. Fjernvarme er et netværk af isolerede ledningsrør under jorden, som transporterer varmt vand og gas over længere afstande. Energien fra fjernvarmen kan stamme fra mange forskellige kilder som affald, halm, vind, sol, olie og kul.

 

Ældre skoler kan også få deres varme fra el-radiatorer eller deres eget fyringsanlæg, som typisk vil forbrænde olie eller træpiller.

Måske har din skole allerede installeret solceller til at lave energi, der ikke forurener? Undersøg hvor meget energi solcellerne genererer til det samlede energiregnskab, og hvad skolen sparer på det. Hvis din skole ikke har solceller installeret, kan I måske undersøge muligheden for at få det.

mål forskellige apparaters elforbrug

 

Med et sparometer kan I prøve at registrere elforbruget på de apparater, som I har mistanke om bruger for meget strøm. Sparometeret kan både vise, hvor meget strøm apparatet bruger, og hvor meget det koster om året.

Hvis ikke skolen har et sparometer, kan I låne et hos et elselskab. Der er også mange biblioteker, som udlåner sparometre.  

sparometer.jpg

mål varmetabet

 

Hvis I har adgang til et thermisk kamera, så undersøg vægge og vinduer. Hvor er de svage punkter?

 

 

 

 


 

termografisk billede.png

Et thermisk kamera måler temperaturen ved hjælp af infrarød stråling, som ikke kan ses med det blotte øje. Røde nuancer viser højt varmetab, mens blå nuancer viser lavt varmetab. Kameraet kan kun bruges, når der er store temperaturforskelle ude og inde, altså om vinteren. Kilde: Wikipedia

bottom of page