top of page

Fase 7

saml jeres resultater og anbefalinger i en rapport

I har nu gennemført et eller flere forsøg, som er relevante i forhold til jeres anbefalinger til besparelser. I denne fase skal I samle jeres resultater samt forslag til tekniske forbedringer og adfærdsændringer i en rapport. Rapporten skal give svar på spørgsmålene herunder. På opslagstavlen finder I et forslag til, hvordan I kan opbygge jeres rapport. 

 • Hvad er den store synder af energi på jeres skole?

 • Hvor på skolen er det umiddelbart nemmest at opnå besparelser på energien? Hvordan vil man kunne opnå disse besparelser?

 • Hvor på skolen vil man kunne spare flest penge på at energioptimere? Hvad kræver det evt. af investeringer at gennemføre optimeringen, og hvor lang tid tager det at tjene investeringen hjem?

 • Hvilket/hvilke forsøg var det relevant at inddrage? Inddrag det i jeres rapport. 

OPSLAGSTAVLEN

hvad kan jeres rapport indeholde?

Rapporten kan f.eks. indeholde følgende:  
 

 • Grundoplysninger (skolens areal, elevtal, brug af skolen efter åbningstid, der har indflydelse på energiforbruget).
   

 • Forbrugsopgørelse (vand, varme og el gennem f.eks. de sidste 3-5 år). Hvordan har forbruget udviklet sig, og kan der findes forklaringer på et evt. stigende eller faldende forbrug eller unormalt brug? 
   

 • Nøgletal (hvordan er forbruget pr. elev sammenlignet med andre skoler?)
   

 • Forslag til besparelsesmuligheder inden for el, varme og vand.
   

 • Forslag til tiltag, der kan få elever og ansatte til at ændre adfærd i en mere energivenlig retning. 

solceller.jpg

Opsætning af solceller på skolens tag kan være en mulighed for at ændre energiforbruget i en mere miljøvenlig retning. Foto: Verdo

sådan kan i opbygge jeres rapport


I kan eventuelt opbygge jeres rapport efter IMRAD-modellen, der er en model, man typisk bruger til naturfaglige opgaver:

 

Introduktion

Problemstillingerne introduceres. Hvorfor er I gået i gang med opgaven?
 

Metode

Hvordan løser I opgaven, og hvorfor bruger I de metoder, I har brugt?
 

Forsøg

Inddrag det eller de forsøg, som I valgte i fase 5. 

Resultater

Hvad har I fundet ud af? Saml jeres resultater og præsenter dem med tekst og informative figurer.

Diskussion 

Diskuter jeres data. Hvad betyder jeres data? Er problemstillingen løst? Fejl og mangler. Er det brugbart? 
 

Konklusion

Konkluder jeres opgave. Hvad fandt I ud af, og hvad betyder det?

store besparelser kræver ofte store investeringer

Når I beslutter jer for, hvilke energibesparelser I vil anbefale skolen, skal I huske på, at det, der giver de største besparelser, ofte også kræver store investeringer.

F.eks. vil store ændringer som isolering af ydermure eller nye tætte vinduer typisk spare meget på energiforbruget, men omvendt vil det også kræve en stor investering, som måske først vil være tjent hjem efter en årrække. Den slags overvejelser skal I have med, når I kommer med anbefalinger til skolen. 

bottom of page